NSEV KLADNO - ČABÁRNA, o.p.s.

PRO ŠKOLY

 • mateřské školy
 • základní školy
 • střední školy
 • soutěže
 • ceník

Co to je ekologický výukový program? 

Blok ekologicky a přírodovědně zaměřených aktivit pro děti. Programy pro MŠ jsou vedeny formou her. Jedná se o povídání a diskuze o daném tématu s aktivní účastí dětí. Do mnohých programů jsou zařazeny přírodovědně zaměřené hry, tvořivé aktivity a pokusy. Během programu ukazujeme dětem přírodu ve vazbách a souvislostech. 

 • Krátký program (45 minut)/40,- Kč za dítě, minimální částka za program je 600,- Kč (částka za 15 dětí).
 • Počet účastníků na jednom programu je min. 15 a max. 30. Prosíme o dodržení počtu. Vyberte si téma přiměřené věku dětí. Přijede-li na program bez předchozí domluvy a dohodnutého postupu více než 30 dětí, vystavujete se riziku, že nebude program realizován.
 • Všechny programy realizujeme pouze v areálu CEV Kladno na Čabárně.
 • Programy lze objednávat pouze na pondělí, úterý a středu. Začátek je vždy v 9.00 hod a konec v 11.30 hod. Po dohodě je možné přizpůsobit začátek vaší dopravě, ale nejdříve od 8.30 a nejpozději od 9.30 hod. Konec programu se příslušně posune.
 • V případě, že přijedete vlastním autobusem, který chcete mít vytížený (tedy bude-li vás 40 a více), lze kombinovat krátký program s prohlídkou záchranné stanice AVES, případně s jinými samostatnými aktivitami. To znamená, že jedna skupina bude mít ve středisku vybraný hodinový program a druhá navštíví záchrannou stanici, poté se vystřídají.
 • Programy budou probíhat venku i uvnitř, proto prosíme, aby děti měly s sebou přezůvky a oblečení vhodné i na činnosti v přírodě. U každého programu je místo konání upřesněno.
 • Za kázeň a bezpečnost během programu odpovídá doprovázející pedagog (vedoucí).
 

SEZNAM NABÍZENÝCH PROGRAMŮ:

1. Vodní království 

Děti se spolu s žabičkou vydávají hledat daleké vodní království. Putují od studánky podél potoka k rybníku a po cestě potkávají zvířecí kamarády, kteří žijí ve vodě nebo kolem ní. 

2. Co se děje v trávě 

Děti si zahrají na motýly a seznámí se s jejich životem i s životem ostatního hmyzu na louce. Dozví se také, jak je každý hmyz důležitý. 

3. Cesta k jablíčku 

Sledujeme život jabloně od jejího odpočinku až po dozrání jablíčka. Vysvětlíme si tím rozdíly mezi ročními obdobími. 

4. Co nám běhá po dvorku

Během programu se děti dozví jaký je rozdíl mezi domácími a divokými zvířaty. U vybraných druhů zjistí, proč je začal člověk chovat a co nám dávají. Na závěr si vyrobí něco užitečného. 

5. Hra na záchrannou stanici 

Děti si na vlastní kůži vyzkouší práci ošetřovatelů na záchranné stanici a dozví se, jak pečovat o zraněná zvířata (k ukázkám používáme plyšová zvířátka). 

6. Kam s ním?

Děti si vyzkouší, zda umí třídit základní odpad. K tomu nám poslouží ukázky odpadu a malé popelnice. Pak si ukážeme i méně obvyklé odpady, se kterými se však setkává každá domácnost. 

7. Pojďte s námi do podzemí – realizace pouze venku od 1. 3. do 15. 11. 

Kouzelným pařezem vstoupíme do podzemí a po jeho kořenech se vydáme na průzkum. Na odkrytém svahu uvidíme, jak to v podzemí skutečně vypadá. Prozkoumáme kořínky rostlin, ukrytá semínka a za pomoci lup živočichy ve svrchní vrstvě půdy.

8. Koho krmí krmítko? 

Hravou formou si ukážeme, že co ptáček, to jiný jídelníček a že i pobyt v krmítku může být nebezpečný.

9. Hmyzí domácnost 

I samotáři z říše hmyzu potřebují zázemí. Podívejme se do soukromí těchto tvorů a vyzkoušejme si, jak jim postavit dům či přím hotel.

Co to je ekologický výukový program? 

Blok ekologicky a přírodovědně zaměřených aktivit pro děti. Programy pro MŠ jsou vedeny formou her. Jedná se o povídání a diskuze o daném tématu s aktivní účastí dětí. Do mnohých programů jsou zařazeny přírodovědně zaměřené hry, tvořivé aktivity a pokusy. Během programu ukazujeme dětem přírodu ve vazbách a souvislostech. 

 • Půldenní program (3 vyučovací hodiny)/60,- Kč za dítě, minimální částka je 900,- Kč (částka za 15 dětí).
 • Počet účastníků na jednom programu je min. 15 a max. 30. Prosíme o dodržení počtu. Vyberte si téma přiměřené věku dětí. Přijede-li na program bez předchozí domluvy a dohodnutého postupu více než 30 dětí, vystavujete se riziku, že nebude program realizován.
 • Všechny programy realizujeme pouze v areálu CEV Kladno na Čabárně.
 • Programy lze objednávat pouze na pondělí, úterý a středu. Začátek je vždy v 9.00 hod a konec v 11.30 hod. Po dohodě je možné přizpůsobit začátek vaší dopravě, ale nejdříve od 8.30 a nejpozději od 9.30 hod. Konec programu se příslušně posune.
 • V případě, že přijedete vlastním autobusem, který chcete mít vytížený (tedy bude-li vás 40 a více), lze kombinovat krátký program s prohlídkou záchranné stanice AVES, případně s jinými samostatnými aktivitami. To znamená, že jedna skupina bude mít ve středisku vybraný hodinový program a druhá navštíví záchrannou stanici, poté se vystřídají.
 • Programy budou probíhat venku i uvnitř, proto prosíme, aby děti měly s sebou přezůvky a oblečení vhodné i na činnosti v přírodě. U každého programu je místo konání upřesněno.
 • Za kázeň a bezpečnost během programu odpovídá doprovázející pedagog (vedoucí).

SEZNAM NABÍZENÝCH PROGRAMŮ:

1. Kosí rok 

Děti si zahrají na kosí rodinku a v kůži kosů zjistí, čím se kos živí, kde bydlí a čím se celý rok zabývá. 

2. Jak to chodí u mravenců – realizace pouze v učebně 

Seznámíme se s životem mravenců, jak funguje mraveniště, co mravenci jedí a co mají celý den na práci. 

3. Jak roste strom aneb život stromu – realizace od 1. 4. do 3. 10 venku, jinak v učebně 

Děti se seznámí s životem stromu od sběru semínek, přes vysazení stromku, péči v lese, až po kácení a zpracování dřeva. Různé lesnické činnosti si děti vyzkouší formou hry.  

4. Příroda – největší stavebnice – realizace pouze v učebně 

Cílem programu je vysvětlit nejmenším dětem pojem rozmanitá příroda – co si pod tímto pojmem představit a proč je pro nás důležitá. Pomocí dřevěné stavebnice a dalších prvků z přírodnin si děti sestaví vlastní krajinu tak, aby byla co nejpestřejší. Program je doplněn řadou her a tvořivých aktivit. 

5. Rostliny v přírodě 

Děti se hravou formou seznámí s různými druhy rostlin, které mohou v přírodě snadno poznat. Dozví se, které květiny se často využívají v domácím léčitelství a na které si radši mají dávat pozor. 

6. Výlet do přírody 

Vydáme se společně s dětmi na výlet do přírody. Dozvíme se, co s sebou vzít, co můžeme pozorovat v lese, na louce i ve vodě, ale také se zamyslíme nad tím, co do přírody nepatří. Během naší procházky procvičíme také všechny své smysly. Program lze realizovat venku i uvnitř. 

7. Vyprávění úhoře Matěje 

Postavička úhoře Matěje provede děti životem v moři, tropických řekách i v našich vodách. Formou hry se seznámí s odlišnostmi života v jednotlivých prostředích a některými druhy živočichů. 

8. Žáby, hadi a jiná žoužel 

Světem studenokrevných živočichů provede děti malý kouzelný tvor a pokusí se jim vysvětlit, že není proč se jich bát. Některé druhy jim představí podrobněji. Dozví se, co je obojživelník a plaz, poznají, jak roste žába nebo had. Zkusí se na chvíli stát žábou, ještěrkou nebo hadem a seznámí se se zvláštnostmi jejich života.

Jedná se o vycházky nebo prohlídky dané lokality spojenou s odborným výkladem.

Cena je 50,- Kč za dítě, minimální částka 750,- Kč (tj. za 15 dětí).

ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY:

 • Vycházky trvají 1- 3 hodiny (uvedeno u jednotlivých témat), jsou určeny pro MŠ, ZŠ a SŠ.
 • Místo srazu s průvodcem a čas je potřeba dohodnout předem.
 • Vycházky lze objednávat pouze na čtvrtek a pátek.
 • Prosíme, aby měly děti oblečení vhodné pro pobyt v přírodě.
 • Počet účastníků na jednu exkurzi je min. 15, max. 30 účastníků, prosíme o dodržení.
 • Za kázeň a bezpečnost během vycházky odpovídá doprovázející pedagog (vedoucí).
 • V případě, že se rozhodnete z důvodu špatného počasí exkurzi zrušit, dejte vědět na tel.: 605 074 610 nejpozději 1 hodinu před počátkem.
 • Pokud usoudíme my, že z důvodu špatného počasí, či místních podmínek na dané lokalitě, nelze vycházku realizovat, budeme vás včas informovat, nejpozději 1 hodinu před začátkem vycházky.
 • Objednávat lze pouze na tel.: 605 074 610 nebo mailem na ludek.hora@nsev-kladno.cz.
SEZNAM NABÍZENÝCH VYCHÁZEK S PRŮVODCEM:

Drvotova naučná stezka I – doba trvání 2 – 3 hodiny
Projdeme okolí Malých a Velkých Záplav, zavítáme k leknínovému jezírku a zastavíme se u pozůstatků koněspřežní dráhy. Výchozí místo: aut. zast. K. Žehrovice nebo dle dohody. 
 

Drvotova naučná stezka II – doba trvání 2 – 3 hodiny

Projdeme okolí mokřadu Kalspot, povíme si o těžbě pískovce zvaného „Žehrovák“ a o živočiších a rostlinách v zatopených lomech. Výchozí místo: aut. zast. K. Žehrovice nebo dle dohody. 

Vinařická horka – doba trvání 2 – 3 hodiny

Projdeme naučnou stezku na horce, seznámíme se s místním životem a geologickým původem horky.
Výchozí místo: aut. zast. ve Vinařicích nebo dle dohody. 

Exkurze v Záchranné stanici Aves – doba trvání 1 hod (40,- za dítě)

Komentovaná prohlídka v Záchranné stanici Aves s možností krmení hospodářských zvířat. 

Co je to pobytový výukový program?

Jedná se o týdenní ekologicko-vzdělávací pobyt pro školní kolektivy v budově CEV v Kladně. Náplň vychází
z osnov více předmětů – biologie, vlastivěda, prvouka, přírodověda, ekologie, přírodopis, zeměpis, dějepis,
občanská výchova. Programy navazují na Rámcový vzdělávací program v oblastech: Člověk a jeho svět,
Člověk a společnost, Člověk a příroda a v průřezovém tématu Environmentální výchova. Konkrétní podoba
je přizpůsobena věku dětí. 

ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY PRO MŠ, ZŠ I SŠ: 

Kompletní pobyt je pětidenní, příjezd v pondělí do 12.00 hod, odjezd v pátek do 13.00 hod.

Pobyty lze objednávat i na kratší dobu, nejméně však 3 dny (dvě noci).

Můžete si vybrat ucelený pobytový program nebo si jej sestavit z jednotlivých kratších programů dle nabídky v objednávkovém listu, který vám bude zaslán po rezervaci pobytu.

Minimální počet účastníků je 15, maximální 30 (30 dětí + 3 dospělí). Nižší počty je potřeba konzultovat předem.

Ucelený pobytový program:
Program je zaměřený na témata týkající se vlivu člověka na přírodu během našeho každodenního života.
Společně najdeme, pojmenujeme a roztřídíme činnosti, kterými nejvíce škodíme přírodě a během týdne se
jim budeme podrobněji věnovat. Využijeme k tomu okolí ekocentra i přímo věci, které děti mají s sebou, a
které používají během pobytu. Po celý týden budeme zkoumat, poznávat, debatovat, hrát si, tvořit i
samostatně pracovat. Program zakončí dětská konference, kde si představíme výsledky celotýdenní práce.
Děti obdrží závěrečné osvědčení a materiály se kterými mohou dále ve škole pracovat i jako inspiraci pro
rodiče.
Na požádání poskytneme podrobnější popis.

Ubytování a stravování

 • Ubytování je pro max. 30 dětí a je zajištěno na postelích s povlečením v 4 a 5 lůžkových pokojích s palandami a sociálním zařízením na patře. Postele nelze přesouvat, počítejte s tím, aby vám vyšlo dělení na dívky a chlapce.
 • Při ubytování dětí mladších 7 let přidáváme na pokoje přistýlky (jsou pouze pro děti z MŠ), aby v případě potřeby mohly všechny děti spát na spodní posteli (nikoli nahoře na palandě).
 • Samostatný třílůžkový pokoj pro pedagogický dozor má vlastní sociální zařízení.  Strava je zajištěna 5x denně v budově střediska, pitný režim je zajištěn po celý den.
 

Další informace:

 • Za žáky v průběhu pobytu odpovídá pedagogický dozor.
 • Ve volném čase je možné si půjčovat CD, DVD a knihy z naší nabídky v místech k tomu určených.
 • Zapůjčit lze rovněž sportovní potřeby a deskové hry nebo pingpongový stůl.
 • V přilehlém sadu lze využívat pískové hřiště, dětské prolézačky (skluzavka, houpačky, pavučina atd. určené pro děti do 10 let), ohniště a travnatou louku.
 • V budově střediska je možný nákup drobných upomínkových předmětů, nápojů a pohlednic.
 
Kde nás najdete?
Areál střediska se nachází u osady Cvrčovice – Čabárna po pravé straně silnice z Kladna – Švermova do Brandýska. Mapku obdržíte spolu s ubytovací smlouvou.

Co to je ekologický výukový program? 

Blok ekologicky a přírodovědně zaměřených aktivit pro děti. Programy pro MŠ jsou vedeny formou her. Jedná se o povídání a diskuze o daném tématu s aktivní účastí dětí. Do mnohých programů jsou zařazeny přírodovědně zaměřené hry, tvořivé aktivity a pokusy. Během programu ukazujeme dětem přírodu ve vazbách a souvislostech. 

 • Půldenní program (3 vyučovací hodiny)/60,- Kč za dítě, minimální částka je 900,- Kč (částka za 15 dětí).
 • Počet účastníků na jednom programu je min. 15 a max. 30. Prosíme o dodržení počtu. Vyberte si téma přiměřené věku dětí. Přijede-li na program bez předchozí domluvy a dohodnutého postupu více než 30 dětí, vystavujete se riziku, že nebude program realizován.
 • Všechny programy realizujeme pouze v areálu CEV Kladno na Čabárně.
 • Programy lze objednávat pouze na pondělí, úterý a středu. Začátek je vždy v 9.00 hod a konec v 11.30 hod. Po dohodě je možné přizpůsobit začátek vaší dopravě, ale nejdříve od 8.30 a nejpozději od 9.30 hod. Konec programu se příslušně posune.
 • V případě, že přijedete vlastním autobusem, který chcete mít vytížený (tedy bude-li vás 40 a více), lze kombinovat krátký program s prohlídkou záchranné stanice AVES, případně s jinými samostatnými aktivitami. To znamená, že jedna skupina bude mít ve středisku vybraný hodinový program a druhá navštíví záchrannou stanici, poté se vystřídají.
 • Programy budou probíhat venku i uvnitř, proto prosíme, aby děti měly s sebou přezůvky a oblečení vhodné i na činnosti v přírodě. U každého programu je místo konání upřesněno.
 • Za kázeň a bezpečnost během programu odpovídá doprovázející pedagog (vedoucí).
 
SEZNAM NABÍZENÝCH PŮLDENNÍCH PROGRAMŮ:
 

1. Zima v přírodě – realizace pouze od 1. 12. do 15. 3. částečně v učebně, částečně venku 

Děti se seznámí s ději v zimní přírodě, se zimním počasím a zimními zvláštnostmi. Program je doplněn zajímavými pokusy. Věnujeme se i přizpůsobení živočichů a rostlin životu v chladu. 

2. Proměny lesa – realizace částečně v učebně, částečně venku 

Program se věnuje našim lesům (živočichům i rostlinám). Děti se seznámí s různými typy lesa podle stanovišť i druhové skladby a jejich významem pro přírodu a člověka. Zahrajeme si na pozorovatele přírody (práce s dalekohledy) a seznámíme se s  živočichy našeho lesa. 

3. Člověk a zvířata – realizace částečně v učebně, částečně venku 

Děti se stanou pracovníky záchranné stanice, vyzkouší si zachraňování zraněných zvířat, naučí se správné postupy při záchraně zvířat.  Dozví se také, co všechno má správná záchranná stanice mít a co potřebuje ke svému provozu.   

4. Cesta PET lahve (od 4. třídy) – realizace pouze v učebně 

Projdeme si cestu plastové lahve od těžby ropy, přes výrobu a použití, až po recyklaci. Názornými ukázkami, pokusy a formou hry si ukážeme, jak komplikovanou cestu musí plastová láhev za svůj život urazit. 

5. Vynálezy přírody (od 4. třídy) – realizace pouze v učebně 

Program žákům ukáže velkou škálu vědeckých vynálezů, které jsou inspirovány jevy z přírody. Vysvětlíme si, kde se nechali inspirovat vynálezci suchého zipu, vrtulníku nebo třeba vlnitého plechu. Některé vynálezy si sami ověříme. 

6. Kde se vezme dřevo – realizace po celý rok venku přímo v lese  

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Podíváme se na strom z mnoha pohledů. Projdeme zrychleně životem stromu od sběru semínek, přes lesní školku, výsadbu stromků do lesa, péči o ně až po těžbu dřeva. Nakonec se zamyslíme nad tím, co vše a z jakého dřeva se vyrábělo a vyrábí. 

7. Ptačí svět – realizace částečně v učebně, částečně venku 

Vydáme se s dětmi do úžasného ptačího světa. Poznáme zajímavosti ptačího těla, nahlédneme do ptačích příbytků a zjistíme, co ptáky čeká na dlouhých tahových cestách a co nám chtějí říci svými hlasy. 

8. Život ve vodě a kolem ní – realizace pouze od 1. 3. do 31. 10. venku 

Děti si vyzkouší roli výzkumníků. Prozkoumají život v drobných tocích v okolí střediska, vyzkouší si určit čistotu vody a další zajímavá měření a seznámí se s některými živočichy kolem vody a zamyslí se nad jejich přizpůsobeními životu ve vodě.  Během programu se děti dělí do skupin a střídají se na jednotlivých stanovištích.  

9. Jak ulehčit přírodě? (od 4. třídy) – realizace uvnitř

V programu se děti dozvědí, jak každý z nás může sám předcházet vzniku odpadu. Jestli lze ušetřit obaly při nákupu nejen potravin děti zjistí během hry. A také si vyzkoušíme, jak si lze doma jednoduše vyrobit vlastní mýdlo a koupelovou sůl, které si děti i odnesou. 

10. Třídíme správně? (od 4. třídy)  

V tomto programu si s dětmi vyzkoušíme, jak správně třídit a zjistíme, jakým způsobem se dá jaký odpad recyklovat a dále využít. Poodhalíme si význam značek na obalech, zahrajeme si kvíz, rozebereme skládku a děti dostanou spoustu otázek k zamyšlení. 

11. Život na louce – realizace uvnitř i venku  

Cílem programu je tvořivou a hravou formou seznámit děti s hmyzí a rostlinnou říší naší přírody. Seznámí se podrobněji s některým hmyzem, rostlinami a jejich významem pro přírodu i člověka. 

12. Zahrada pro všechny (pro 1. – 4. třídu) -realizace pouze od 1.4. do 31.10.

Děti si zahrají na zahradní architekty – zmapují okolí naší budovy a vytvoří plánek zahrady, který by byla užitečná lidem, ale i rostlinám a jiným živým obyvatelům. Programem chceme dětem přiblížit principy permakulturního dělení a trvale udržitelných vztahů mezi člověkem a přírodním prostředím.

13. S kapkou vody do podzemí (pro 1. – 2. třídu) – realizace pouze venku
S kapičkou vody se vydáme na cestu nejen do podzemí, kde prozkoumáme, jak je voda důležitá, potkáme půdní živočichy i kořeny rostlin a nakonec se dostaneme zase ven na povrch. Program obsahuje experimenty, které si děti samy vyzkouší a možná se i umažou.

14. Rozhlédni se po lese (pro 1. – 2. třídu), realizace venku i v učebně

Společně se vypravíme do lesa, abychom vystopovali jeho obyvatele. Naučíme se poznávat jejich pobytové znaky, neznamená to ale, že se budeme dívat jenom pod nohy. Na vlastní kůži poznáme i svět lesních rostlin, abychom si uvědomili, že v lese nerostou jen stromy a houby. Na závěr si odpovíme na pár všetečných otázek.

Jedná se o vycházky nebo prohlídky dané lokality spojenou s odborným výkladem.

Cena je 50,- Kč za dítě, minimální částka 750,- Kč (tj. za 15 dětí).

ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY:

 • Vycházky trvají 1- 3 hodiny (uvedeno u jednotlivých témat), jsou určeny pro MŠ, ZŠ a SŠ.
 • Místo srazu s průvodcem a čas je potřeba dohodnout předem.
 • Vycházky lze objednávat pouze na čtvrtek a pátek.
 • Prosíme, aby měly děti oblečení vhodné pro pobyt v přírodě.
 • Počet účastníků na jednu exkurzi je min. 15, max. 30 účastníků, prosíme o dodržení.
 • Za kázeň a bezpečnost během vycházky odpovídá doprovázející pedagog (vedoucí).
 • V případě, že se rozhodnete z důvodu špatného počasí exkurzi zrušit, dejte vědět na tel.: 605 074 610 nejpozději 1 hodinu před počátkem.
 • Pokud usoudíme my, že z důvodu špatného počasí, či místních podmínek na dané lokalitě, nelze vycházku realizovat, budeme vás včas informovat, nejpozději 1 hodinu před začátkem vycházky.
 • Objednávat lze pouze na tel.: 605 074 610 nebo mailem na ludek.hora@nsev-kladno.cz.

 

SEZNAM NABÍZENÝCH KOMENTOVANÝCH VYCHÁZEK:

Drvotova naučná stezka I – doba trvání 2 – 3 hodiny 

Projdeme okolí Malých a Velkých Záplav, zavítáme k leknínovému jezírku a zastavíme se u pozůstatků koněspřežní dráhy. Výchozí místo: aut. zast. K. Žehrovice nebo dle dohody. 

Drvotova naučná stezka II – doba trvání 2 – 3 hodiny 

Projdeme okolí mokřadu Kalspot, povíme si o těžbě pískovce zvaného „Žehrovák“ a o živočiších a rostlinách v zatopených lomech. Výchozí místo: aut. zast. K. Žehrovice nebo dle dohody. 

Vinařická horka – doba trvání 2 – 3 hodiny 

Projdeme naučnou stezku na horce, seznámíme se s místním životem a geologickým původem horky.  Výchozí místo: aut. zast. ve Vinařicích nebo dle dohody. 

Halda RONNA – doba trvání 1 – 2 hodiny 

Projdeme se po haldě bývalého dolu Ronna, poznáme biotop silně ovlivněný člověkem, budeme se věnovat zejména sukcesi, přírodním zvláštnostem a krajině. Z haldy je pěkný výhled do okolí. Výchozí místo: zastávka MHD Ronnovka nebo dle dohody. 

Pašijová dráha a hradiště Libušín – doba trvání 2 – 3 hodiny 

Projdeme část chráněného území Pašijová draha – zajímavý lesní ekosystém smíšeného lesa, navštívíme pozůstatky bývalého hradiště v Libušíně a při cestě zpět si povíme něco o hospodaření v lese. Výchozí místo: Kladno – Rozdělov u Energie nebo dle dohody. 

Exkurze v Záchranné stanici Aves – doba trvání 1 hod (40,- za dítě) 

Komentovaná prohlídka v Záchranné stanici Aves s možností krmení hospodářských zvířat. 

CO JE TO POBYTOVÝ VÝUKOVÝ PROGRAM?

Jedná se o týdenní ekologicko-vzdělávací pobyt pro školní kolektivy v budově CEV v Kladně. Náplň vychází
z osnov více předmětů – biologie, vlastivěda, prvouka, přírodověda, ekologie, přírodopis, zeměpis, dějepis,
občanská výchova. Programy navazují na Rámcový vzdělávací program v oblastech: Člověk a jeho svět,
Člověk a společnost, Člověk a příroda a v průřezovém tématu Environmentální výchova. Konkrétní podoba
je přizpůsobena věku dětí. 

ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY PRO MŠ, ZŠ I SŠ: 

Kompletní pobyt je pětidenní, příjezd v pondělí do 12.00 hod, odjezd v pátek do 13.00 hod.

Pobyty lze objednávat i na kratší dobu, nejméně však 3 dny (dvě noci).

Můžete si vybrat ucelený pobytový program nebo si jej sestavit z jednotlivých kratších programů dle nabídky v objednávkovém listu, který vám bude zaslán po rezervaci pobytu.

Minimální počet účastníků je 15, maximální 30 (30 dětí + 3 dospělí). Nižší počty je potřeba konzultovat předem.

Ucelený pobytový program:
Program je zaměřený na témata týkající se vlivu člověka na přírodu během našeho každodenního života.
Společně najdeme, pojmenujeme a roztřídíme činnosti, kterými nejvíce škodíme přírodě a během týdne se
jim budeme podrobněji věnovat. Využijeme k tomu okolí ekocentra i přímo věci, které děti mají s sebou, a
které používají během pobytu. Po celý týden budeme zkoumat, poznávat, debatovat, hrát si, tvořit i
samostatně pracovat. Program zakončí dětská konference, kde si představíme výsledky celotýdenní práce.
Děti obdrží závěrečné osvědčení a materiály se kterými mohou dále ve škole pracovat i jako inspiraci pro
rodiče.
Na požádání poskytneme podrobnější popis.

Ubytování a stravování

 • Ubytování je pro max. 30 dětí a je zajištěno na postelích s povlečením v 4 a 5 lůžkových pokojích s palandami a sociálním zařízením na patře. Postele nelze přesouvat, počítejte s tím, aby vám vyšlo dělení na dívky a chlapce.
 • Při ubytování dětí mladších 7 let přidáváme na pokoje přistýlky (jsou pouze pro děti z MŠ), aby v případě potřeby mohly všechny děti spát na spodní posteli (nikoli nahoře na palandě).
 • Samostatný třílůžkový pokoj pro pedagogický dozor má vlastní sociální zařízení.  Strava je zajištěna 5x denně v budově střediska, pitný režim je zajištěn po celý den.
 

Další informace:

 • Za žáky v průběhu pobytu odpovídá pedagogický dozor.
 • Ve volném čase je možné si půjčovat CD, DVD a knihy z naší nabídky v místech k tomu určených.
 • Zapůjčit lze rovněž sportovní potřeby a deskové hry nebo pingpongový stůl.
 • V přilehlém sadu lze využívat pískové hřiště, dětské prolézačky (skluzavka, houpačky, pavučina atd. určené pro děti do 10 let), ohniště a travnatou louku.
 • V budově střediska je možný nákup drobných upomínkových předmětů, nápojů a pohlednic.
 
Kde nás najdete?
Areál střediska se nachází u osady Cvrčovice – Čabárna po pravé straně silnice z Kladna – Švermova do Brandýska. Mapku obdržíte spolu s ubytovací smlouvou.

Co to je ekologický výukový program?

Blok ekologicky a přírodovědně zaměřených aktivit pro děti. Programy pro MŠ jsou vedeny formou her. Jedná se o povídání a diskuze o daném tématu s aktivní účastí dětí. Do mnohých programů jsou zařazeny přírodovědně zaměřené hry, tvořivé aktivity a pokusy. Během programu ukazujeme dětem přírodu ve vazbách a souvislostech.

 • Půldenní program (3 vyučovací hodiny)/60,- Kč za dítě, minimální částka je 900,- Kč (částka za 15 dětí).
 • Počet účastníků na jednom programu je min. 15 a max. 30. Prosíme o dodržení počtu. Vyberte si téma přiměřené věku dětí. Přijede-li na program bez předchozí domluvy a dohodnutého postupu více než 30 dětí, vystavujete se riziku, že nebude program realizován.
 • Všechny programy realizujeme pouze v areálu CEV Kladno na Čabárně.
 • Programy lze objednávat pouze na pondělí, úterý a středu. Začátek je vždy v 9.00 hod a konec v 11.30 hod. Po dohodě je možné přizpůsobit začátek vaší dopravě, ale nejdříve od 8.30 a nejpozději od 9.30 hod. Konec programu se příslušně posune.
 • V případě, že přijedete vlastním autobusem, který chcete mít vytížený (tedy bude-li vás 40 a více), lze kombinovat krátký program s prohlídkou záchranné stanice AVES, případně s jinými samostatnými aktivitami. To znamená, že jedna skupina bude mít ve středisku vybraný hodinový program a druhá navštíví záchrannou stanici, poté se vystřídají.
 • Programy budou probíhat venku i uvnitř, proto prosíme, aby děti měly s sebou přezůvky a oblečení vhodné i na činnosti v přírodě. U každého programu je místo konání upřesněno.
 • Za kázeň a bezpečnost během programu odpovídá doprovázející pedagog (vedoucí).
 
 

Nabídka půldenních programů pro SŠ:

1. Zima v přírodě – realizace pouze od 1. 12. do 14. 3. částečně v učebně, částečně venku 

Děti se seznámí s ději v zimní přírodě, se zimním počasím a zimními zvláštnostmi. Program je doplněn zajímavými pokusy. Věnujeme se i přizpůsobení živočichů a rostlin životu v chladu.

2. Proměny lesa – realizace částečně v učebně, částečně venku

Program se věnuje našim lesům (živočichům i rostlinám). Děti se seznámí s různými typy lesa podle stanovišť i druhové skladby a jejich významem pro přírodu a člověka. Zahrajeme si na pozorovatele přírody (práce s dalekohledy) a seznámíme se s živočichy našeho lesa.

3. Člověk a zvířata – realizace částečně v učebně, částečně venku

Děti se stanou pracovníky záchranné stanice, vyzkouší si zachraňování zraněných zvířat, naučí se správné postupy při záchraně zvířat. Dozví se také, co všechno má správná záchranná stanice mít a co potřebuje ke svému provozu.

4. Cesta PET lahve (od 4. třídy) – realizace pouze v učebně

Projdeme si cestu plastové lahve od těžby ropy, přes výrobu a použití, až po recyklaci. Názornými ukázkami, pokusy a formou hry si ukážeme, jak komplikovanou cestu musí plastová láhev za svůj život urazit.

5. Vynálezy přírody (od 4. třídy) – realizace pouze v učebně

Program žákům ukáže velkou škálu vědeckých vynálezů, které jsou inspirovány jevy z přírody. Vysvětlíme si, kde se nechali inspirovat vynálezci suchého zipu, vrtulníku nebo třeba vlnitého plechu. Některé vynálezy si sami ověříme.

6. Kde se vezme dřevo – realizace po celý rok venku přímo v lese

Podíváme se na strom z mnoha pohledů. Projdeme zrychleně životem stromu od sběru semínek, přes lesní školku, výsadbu stromků do lesa, péči o ně až po těžbu dřeva. Nakonec se zamyslíme nad tím, co vše a z jakého dřeva se vyrábělo a vyrábí.

7. Ptačí svět – realizace částečně v učebně, částečně venku

Vydáme se s dětmi do úžasného ptačího světa. Poznáme zajímavosti ptačího těla, nahlédneme do ptačích příbytků a zjistíme, co ptáky čeká na dlouhých tahových cestách a co nám chtějí říci svými hlasy.

8. Život ve vodě a kolem ní – realizace pouze od 1. 3. do 31. 10. venku

Děti si vyzkouší roli výzkumníků. Prozkoumají život v drobných tocích v okolí střediska, vyzkouší si určit čistotu vody a další zajímavá měření a seznámí se s některými živočichy kolem vody a zamyslí se nad jejich přizpůsobeními životu ve vodě. Během programu se děti dělí do skupin a střídají se na jednotlivých stanovištích.

9. Jak ulehčit přírodě? (od 4. třídy) – realizace uvnitř, cena programu 70,-/dítě

V programu se děti dozvědí, jak každý z nás může sám předcházet vzniku odpadu. Jestli lze ušetřit obaly při nákupu nejen potravin děti zjistí během hry. A také si vyzkoušíme, jak si lze doma jednoduše vyrobit vlastní mýdlo a koupelovou sůl, které si děti i odnesou.

10. Třídíme správně? (od 4. třídy)

V tomto programu si s dětmi vyzkoušíme, jak správně třídit a zjistíme, jakým způsobem se dá jaký odpad recyklovat a dále využít. Poodhalíme si význam značek na obalech, zahrajeme si kvíz, rozebereme skládku a děti dostanou spoustu otázek k zamyšlení.

11. Život na louce – realizace uvnitř i venku

Cílem programu je tvořivou a hravou formou seznámit děti s hmyzí a rostlinnou říší naší přírody. Seznámí se podrobněji s některým hmyzem, rostlinami a jejich významem pro přírodu i člověka.

Jedná se o vycházky nebo prohlídky dané lokality spojenou s odborným výkladem.

Cena je 50,- Kč za dítě, minimální částka 750,- Kč (tj. za 15 dětí).

ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY:

 • Vycházky trvají 1- 3 hodiny (uvedeno u jednotlivých témat), jsou určeny pro MŠ, ZŠ a SŠ.
 • Místo srazu s průvodcem a čas je potřeba dohodnout předem.
 • Vycházky lze objednávat pouze na čtvrtek a pátek.
 • Prosíme, aby měly děti oblečení vhodné pro pobyt v přírodě.
 • Počet účastníků na jednu exkurzi je min. 15, max. 30 účastníků, prosíme o dodržení.
 • Za kázeň a bezpečnost během vycházky odpovídá doprovázející pedagog (vedoucí).
 • V případě, že se rozhodnete z důvodu špatného počasí exkurzi zrušit, dejte vědět na tel.: 605 074 610 nejpozději 1 hodinu před počátkem.
 • Pokud usoudíme my, že z důvodu špatného počasí, či místních podmínek na dané lokalitě, nelze vycházku realizovat, budeme vás včas informovat, nejpozději 1 hodinu před začátkem vycházky.
 • Objednávat lze pouze na tel.: 605 074 610 nebo mailem na ludek.hora@nsev-kladno.cz.

 

SEZNAM NABÍZENÝCH KOMENTOVANÝCH VYCHÁZEK:

Drvotova naučná stezka I – doba trvání 2 – 3 hodiny 

Projdeme okolí Malých a Velkých Záplav, zavítáme k leknínovému jezírku a zastavíme se u pozůstatků koněspřežní dráhy. Výchozí místo: aut. zast. K. Žehrovice nebo dle dohody. 

Drvotova naučná stezka II – doba trvání 2 – 3 hodiny 

Projdeme okolí mokřadu Kalspot, povíme si o těžbě pískovce zvaného „Žehrovák“ a o živočiších a rostlinách v zatopených lomech. Výchozí místo: aut. zast. K. Žehrovice nebo dle dohody. 

Vinařická horka – doba trvání 2 – 3 hodiny 

Projdeme naučnou stezku na horce, seznámíme se s místním životem a geologickým původem horky.  Výchozí místo: aut. zast. ve Vinařicích nebo dle dohody. 

Halda RONNA – doba trvání 1 – 2 hodiny 

Projdeme se po haldě bývalého dolu Ronna, poznáme biotop silně ovlivněný člověkem, budeme se věnovat zejména sukcesi, přírodním zvláštnostem a krajině. Z haldy je pěkný výhled do okolí. Výchozí místo: zastávka MHD Ronnovka nebo dle dohody. 

Pašijová dráha a hradiště Libušín – doba trvání 2 – 3 hodiny 

Projdeme část chráněného území Pašijová draha – zajímavý lesní ekosystém smíšeného lesa, navštívíme pozůstatky bývalého hradiště v Libušíně a při cestě zpět si povíme něco o hospodaření v lese. Výchozí místo: Kladno – Rozdělov u Energie nebo dle dohody. 

Exkurze v Záchranné stanici Aves – doba trvání 1 hod (40,- za dítě) 

Komentovaná prohlídka v Záchranné stanici Aves s možností krmení hospodářských zvířat. 

 

SPECIÁLNÍ POBYTOVÝ VÝUKOVÝ PROGRAM PRO GYMNÁZIA A ODBORNÉ SŠ:

Speciální pětidenní nebo třídenní pobytový program pro gymnázia a odborné střední školy s tématem „Krajina ovlivněná člověkem“. Studenti se budou věnovat poznávání různých vlivů člověka na krajinu (průmyslem, zemědělstvím, dopravou atd.), k čemuž krajina původně průmyslového Kladna nabízí spoustu možností. Program probíhá z velké části v terénu a studenti si vyzkouší více praktických a průzkumných činností. U programu počítejte s příplatkem 100,- Kč za žáka na chemikálie používané v programu.

CO JE TO POBYTOVÝ VÝUKOVÝ PROGRAM?

Jedná se o týdenní ekologicko-vzdělávací pobyt pro školní kolektivy v budově CEV v Kladně. Náplň vychází
z osnov více předmětů – biologie, vlastivěda, prvouka, přírodověda, ekologie, přírodopis, zeměpis, dějepis,
občanská výchova. Programy navazují na Rámcový vzdělávací program v oblastech: Člověk a jeho svět,
Člověk a společnost, Člověk a příroda a v průřezovém tématu Environmentální výchova. Konkrétní podoba
je přizpůsobena věku dětí. 

ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY PRO MŠ, ZŠ I SŠ: 

Kompletní pobyt je pětidenní, příjezd v pondělí do 12.00 hod, odjezd v pátek do 13.00 hod.

Pobyty lze objednávat i na kratší dobu, nejméně však 3 dny (dvě noci).

Můžete si vybrat speciální pobytový program pro SŠ nebo si jej sestavit z jednotlivých programů dle nabídky v objednávkovém listu, který vám bude zaslán po rezervaci pobytu.

Minimální počet účastníků je 15, maximální 30 (30 dětí + 3 dospělí). Nižší počty je potřeba konzultovat předem.

Ubytování a stravování

 • Ubytování je pro max. 30 dětí a je zajištěno na postelích s povlečením v 4 a 5 lůžkových pokojích s palandami a sociálním zařízením na patře. Postele nelze přesouvat, počítejte s tím, aby vám vyšlo dělení na dívky a chlapce.
 • Při ubytování dětí mladších 7 let přidáváme na pokoje přistýlky (jsou pouze pro děti z MŠ), aby v případě potřeby mohly všechny děti spát na spodní posteli (nikoli nahoře na palandě).
 • Samostatný třílůžkový pokoj pro pedagogický dozor má vlastní sociální zařízení.  Strava je zajištěna 5x denně v budově střediska, pitný režim je zajištěn po celý den.

Další informace:

 • Za žáky v průběhu pobytu odpovídá pedagogický dozor.
 • Ve volném čase je možné si půjčovat CD, DVD a knihy z naší nabídky v místech k tomu určených.
 • Zapůjčit lze rovněž sportovní potřeby a deskové hry nebo pingpongový stůl.
 • V přilehlém sadu lze využívat pískové hřiště, dětské prolézačky (skluzavka, houpačky, pavučina atd. určené pro děti do 10 let), ohniště a travnatou louku.
 • V budově střediska je možný nákup drobných upomínkových předmětů, nápojů a pohlednic.

Kde nás najdete?
Areál střediska se nachází u osady Cvrčovice – Čabárna po pravé straně silnice z Kladna – Švermova do Brandýsku. Mapku obdržíte spolu s ubytovací smlouvou.

NADCHÁZEJÍCÍ A PROBÍHAJÍCÍ SOUTĚŽE

KLADENSKÁ VEVERKA 2021/2022

Již 33. ročník mezinárodní dětské výtvarné, literární a fotografické soutěže. Tématy pro tento ročník jsou ve zkratce Ochrana přírody a životního prostředí a Včely a včelařství.

V letáku naleznete podrobnější informace o pravidlech, kategoriích atd.

Uzávěrka pro odevzdání Vašich prací je 8. března 2022, po které bude následovat slavnostní vyhodnocení.

PŘÍRODA, VE KTERÉ ŽIJEME 2021

JIŽ BRZY SE DOZVÍTE VÍCE…

Ohlédnutí za uplynulými soutěžemi

KLADENSKÁ VEVERKA 2021

32. ročník výtvarné soutěže nesoucí název Kladenská veverka je u konce. I přes ztížené podmínky odevzdávání prací a celkově náročné období se sešel úctyhodný počet nádherných prací mnoha nadaných dětí. 

Příroda, ve které žijeme

Tématem letošního ročníku soutěže pro školy Středočeského kraje byly Vodní ekosystémy. Z důvodu nastalé situace se soutěž uskutečnila „distančně“, a to prostřednictvím několika online testů, zasílání fotografií a do společného projektu každý člen skupiny tvořil dílčí část.

Krátký výukový program

(1 vyučovací hodina): 40,- Kč za dítě, minimální částka 600,- Kč (tj. jako za 15 dětí)

Půldenní výukový program

(3 vyučovací hodiny): 60,- Kč za dítě, minimální částka 900,- Kč (tj. jako za 15 dětí)

Kombinovaný program

(2 vyučovací hodiny: hodinový program + exkurze do záchranné stanice AVES ): 50,- Kč za dítě, minimální částka 750,- Kč (tj. jako za 15 dětí)

Vycházka s lektorem

(3 vyučovací hodiny): 50,- Kč za dítě, minimální částka 750,- Kč (tj. jako za 15 dětí)

Exkurze do záchranné stanice s průvodcem

40,- Kč za dítě

Ceny jsou stejné pro MŠ, ZŠ i SŠ

 

 

Ubytování

cena za 1 noc

Celodenní strava

Ucelený pobytový program

19 hod za celý 5denní pobyt

Celodenní program

3 hod dopoledne + 1,5 hod odpoledne

Prohlídka

záchranné

s průvodcem

1,5 hod

Půldenní vycházka

3 hod

období

září,říjen

duben, květen,červen

listopad, prosinec,leden, únor, březen

Stejná cena po celý rok

    

Děti MŠ

150,-

150,-

185,-

—-

100,-

40,-

50,-

Děti 1.-5. tř. ZŠ

170,-

150,-

215,-

300,-

 

100,-

40,-

50,-

Děti 6.-9. tř. ZŠ a SŠ

170,-

150,-

235,-

300,-

100,-

40,-

50,-

Pedagogický dozor

170,-

150,-

235,-

—-

V případě celodenního výletu zajistíme pro každého účastníka balíček na cestu v ceně 120,- Kč

Ubytování poskytujeme minimálně na 2 noci.

Při zašpinění dalšího lůžka nad počet ubytovaných účtujeme za každé příplatek 25,- Kč za prádelnu.

Při pobytu 15 a více dětí má jeden pedagog pobyt zdarma, při pobytu 30ti dětí mají zdarma pobyt 2 pedagogové.

Pokud jsou výstupem programu výrobky (ptačí budky, krmítka apod.), které si odvezete s sebou do školy, je nutno zaplatit použitý materiál. Cena je vždy uvedena u konkrétního programu.

Ceny pobytů jsou pro školy dotovány.

Neplatí pro školy a jiné dětské organizace!

UBYTOVÁNÍ

3 až 5 lůžkové pokoje s palandami, sociální zařízení společné na patře.

Cena za jedno lůžko je 200,- Kč/noc.

STRAVOVÁNÍ

snídaně

70 Kč

oběd

95 Kč

večeře

85 Kč

celkem za den

250 Kč
 

Cena za občerstvení v průběhu dne, popř. za druhou večeři je dohodou dle Vašich požadavků.

Za svačinu účtujeme cca 45,- Kč a za druhou večeři přibližně 85,- Kč (dle požadavků)

PRONÁJEM PROSTOR A TECHNIKY

2500,- Kč/den nebo 500,- Kč/hodina.