NSEV KLADNO - ČABÁRNA, o.p.s.

DALŠÍ ČINNOST

slovo úvodem

Činnost kroužků je opět obnovena v původním režimu.

 • kroužky
 • tábory
 • poradenství
 • naučné stezky
PŘIJÍMÁME NOVÉ ČLENY DO NETOPÝŘÍ ŠKOLKY, VČELAŘSKÝCH A FARMÁŘSKÉHO KROUŽKU.

Kroužek je určen pro děti předškolního věku a odehrává se v areálu Centra ekologické výchovy na Čabárně a záchranné stanice AVES každou středu v čase 15:30 až 17:00. Po většinu času jsme venku v přírodě. Poznáváme různé druhy stromů, rostlin i živočichů, pozorujeme změny v přírodě v průběhu ročních období a hrajeme spoustu her.


Pro školní rok 2021/2022 přijímáme nové členy kroužku.


KONTAKT NA LEKTORKU:

Ing. Veronika Modlingerová, e-mail: veronika.modlingerova@nsev-kladno.cz

Jsme přírodovědný oddíl při Naučném středisku ekologické výchovy Kladno – Čabárna o.p.s., zabývající se ochranou přírody a ekologickou výchovou. Učíme se o přírodě, pomáháme jí, děláme soutěže, akce pro veřejnost, jezdíme na výlety, na víkendové pobyty a jednou ročně na tábor. Chodí k nám děti od 6ti do 10ti let, které se schází v budově CEV na Čabárně každé pondělí od 15:30 do 17 hodin.


V současné době nepřijímáme nové členy!

Více info na www.netopyri-cabarna.cz

Jsme přírodovědný oddíl při Naučném středisku ekologické výchovy Kladno – Čabárna o.p.s., zabývající se ochranou přírody a ekologickou výchovou. Učíme se o přírodě, pomáháme jí, děláme soutěže, akce pro veřejnost, jezdíme na výlety, na víkendové pobyty a jednou za rok na tábor. Netopýří kroužek je pro děti od 10ti do 15ti let a scházíme se v budově CEV na Čabárně každý pátek od 15 do 17 hodin.


V současné době nepřijímáme nové členy.

Více informace na www.netopyri-cabarna.cz

Včelařský kroužek je vhodný pro děti od 10 do 18 let a bude pracovat každé úterý od 15. do 17. hod. od 8. září 2020. Náplní je především teoretická průprava v průběhu zimní části roku a praktické ukázky na naší včelnici od jara do podzimu.

Děti se seznámí se s unikátním zemědělským odvětvím, poznají fascinující svět včel a dozví se vše potřebné pro začínající včelaře. Budeme se učit základům odborné péče, a i všemu ostatnímu, co správné včelaření vyžaduje (botanika, fenologie, mikroskopování, aj.).

Zapojíme se do vědomostní soutěže a spolupráce s ostatními kroužky po celé ČR.

Zájemci o kroužek z bezpečnostních důvodů nesmí trpět alergiemi, nervovými poruchami a musí být celkově ukáznění!


Počet dětí ve skupině je 5 – 10.

Přihlášky lze stáhnout ZDE. Zasílejte je na e-mail: nsev.kladno@seznam.cz

Bližší informace na tel.: 607 190 631, kontaktní osoba Dana Belušová

Včelařské kurzy pro dospěláky pak pokračují obdobnou náplní od 17. do 19. hod. (podrobný popis viz Včelařský kroužek) rovněž každé úterý. Tento vzdělávací program mohou navštěvovat i děti v doprovodu dospělé osoby.


Bližší informace na tel.: 607 190 631 kontaktní osoba Dana Belušová.

Přihlášku je možné stáhnout ZDE.

Vyplněné přihlášky zasílejte na e-mail: nsev.kladno@seznam.cz

Farmářský kroužek je určen pro děti od ukončené 1. do 8. třídy, každý čtvrtek, od 10. září 2020, v čase 15.30 – 17.30 hodin.

Min. počet 5 dětí, max. počet je 15 dětí.

V průběhu roku se děti seznámí s biologií, etologií a ekologií domácích, hospodářských i zájmových exotických zvířat, s jejich využitím a významem pro člověka i ekosystém.

Ukážeme si v praxi využití produktů i činnosti při jejich získávání.

S pomocí chovaných zvířat si nacvičíme manipulaci s nimi a zaměříme se i na další praktické aktivity (např. péči o koně, dojení koz, zpracování mléka a ovčí vlny, manipulaci a ošetřování hlodavců, líhnutí kuřat, výcvik psa, založení akvária, terária, péči o exotické ptactvo, vytáčení medu a mnoho dalších dovedností).

Spoustu informací se ale děti dozví i z oblasti agronomie, o pěstování obilovin, zeleniny a ovoce, o potravním řetězci i nezbytnosti vody a ochraně půdy při faremních činnostech a provázanosti zemědělské činnosti s životním prostředím – přírodou a krajinou.

Děti se dle svého zájmu budou podílet na vlastním programu. Většina aktivit bude probíhat ve venkovním prostoru.


Bližší informace na tel.: 607 190 631 kontaktní osoba Dana Belušová.

Přihlášku je možné stáhnout ZDE.

Vyplněné přihlášky zasílejte na e-mail:nsev.kladno@seznam.cz

Chystáme 3 turnusy letního příměstského tábora na Čabárně pro děti ve věku 6 až 12 let (podmínkou je nástup do 1. třídy ZŠ v září 2021, do 12 let včetně).

Tématem budou LETNÍ OLYMPIJSKÉ HRY.

 1. turnus: 19. – 23. 7. 2021 PLNĚ OBSAZEN
 2. turnus: 9. – 13. 8. 2021 PLNĚ OBSAZEN
 3.  turnus: 16. – 20. 8. 2021 PLNĚ OBSAZEN

Přihlašování ukončeno!


Každý den budeme děti přijímat mezi 7:30 a 8:00, vyzvednout si je následně můžete mezi 16:00 a 16:30.

Kapacita na každý turnus je 25 dětí, celkem tedy 75 dětí na všechny turnusy.

Cena tábora: 2 000 Kč

V ceně je zahrnut oběd, 2 svačiny, pitný režim, program.

Pro děti z našich kroužků pořádáme každoročně na konci srpna pobytový tábor na 14 dní, který se vždy odehrává na jiném místě. 

Nabízíme poradenství v oblasti:

1. Ochrana a záchrana volně žijících živočichů

2. Chov hospodářských a zájmových zvířat

3. Včelařství

4. Život bez obalůwebová stránka

Odborné poradenství v rámci plnění koncepce EVVO Středočeského kraje je realizováno s finančním přispěním Středočeského kraje. Rádi Vám zodpovíme dotazy týkající se ochrany životního prostředí, udržitelného rozvoje, ekologie a dalších souvisejících oblastí. 

Své dotazy můžete zasílat na ekoporadna@nsev-kladno.cz nebo nově na použijte formuláře umístěného níže. Nově nás můžete kontaktovat i na FB.


1. OCHRANA A ZÁCHRANA VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ – ochrana jejich životního prostředí, biotopů a místních úkrytů. Dle problematiky bude tazatel případně nasměrován na specializované pracovníky pro konkrétní oblast (např. ČSOP, ČESON, NYCTALUS, ČMMJ, ČRS, SVS-KVS, Magistrát města Kladna – OŽP, aj.)

Tel.: 602 336 014, 723 468 462 – volat můžete denně 8 – 18 hodin, e-mail: zachr.stanice@seznam.cz

Odkaz na stránky záchranné stanice ZDE

Osobní poradenství: po-pá 7:30-9:30 nebo po telefonické domluvě

Odborné korektury, oponentury a tiskové zprávy: dle dohody na tel.: 602 336 014 – kontaktní osoba Petr Starý


2. CHOV HOSPODÁŘSKÝCH A ZÁJMOVÝCH ZVÍŘAT– welfare a prevence týrání zvířat v zájmovém chovu, hospodářských, domácích i exotických. Dle problematiky bude tazatel přesměrován na specializované pracovníky pro konkrétní oblast (např. SCHOK ČR, ČMSCH, ČMKU, ČMMJ, SVS-KVS, ČPI, MZe, Magistrát města Kladno – OŽP, KUSK-CITES, ZOOlogické zahrady, aj.)

Tel.: 602 336 014, 607 190 631 – volat můžete po-pá 8 – 18 hodin, e-mail: zachr.stanice@seznam.cz, nsev.kladno@seznam.cz

Osobní poradenství: po-pá 8:30-11:30 nebo po telefonické domluvě

Odborné korektury, oponentury a tiskové zprávy: dle dohody na tel.: 607 190 631 – kontaktní osoba Dana Belušová


3. VČELAŘSTVÍ – poradenství prostřednictvím odborně způsobilého pracovníka pro zájemce o včelařství, začínajícím včelařům, ale i veřejnosti se zájmem o včelí produkty nebo s obavami spojenými s chovem a výskytem včel. 

Konzultace probíhají každé úterý mezi 17. a 19. hodinou s možností praktické ukázky ve včelstvu. Poradíme Vám s aktuální situací ve včelstvu, zdravotní problematikou, mimořádným veterinárním opatřením, dotacemi, organizacemi včelařů apod.

Tel.: 607 190 631, 312 245 501 – volat můžete po-pá 8 – 18 hodin, e-mail: nsev.kladno@seznam.cz

Osobní poradenství: po-pá 8:30-11:30 nebo po telefonické domluvě

Odborné korektury, oponentury a tiskové zprávy: dle dohody na tel.: 607 190 631 – kontaktní osoba Dana Belušová


4. ŽIVOT BEZ OBALŮ – projekt je podpořen Ministerstvem životního prostředí,nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP

Naleznete nás na webových stránkách Život bez obalů nebo na Facebooku.

Hlavní cíl projektu

Odpadu máme stále více a naším záměrem je ukázat žákům druhého stupně základních škol, studentům středních škol, ale i široké veřejnosti v produktivním věku, jak odpadu co nejjednodušeji předcházet, jak ho vytvářet co nejméně a zároveň předat návody a nápady, jak jej lze dál použít.

Sami dobře víme, že je to běh na dlouhou trať, ale cílem tohoto projektu je, aby vznikla komunita lidí s podobným myšlením, která se má na koho obracet v případě problémů a nesrovnalostí, ale také aby si lidé pomocí sociálních sítí a webových stránek vzájemně sdělovali informace a problematiku šířili dále.

Na základě projektu mohou dospělí začít žít šetrnější život k životnímu prostředí a vést tak svoji domácnost, tedy i svoji rodinu.

máte

DOTAZ?


Napište nám a budeme vás kontaktovat


NAUČNÉ STEZKY STŘEDOČESKÉHO KRAJE

– variace na virtuální téma

Z důvodu neustálého ničení naučných stezek jsme přistoupili na vytvoření jejich virtuální variace. Vše za podpory Středočeského kraje. Jedná se o stezky:

 • Vinařická hora
 • Slánská hora
 • Drvotova stezka
 • stezka Rakovník
 • Dvořákova stezka
 • stezka Čabárna
Online stezky naleznete ZDE

NAUČNÁ STEZKA ČABÁRNA 

její vytvoření bylo podpořeno z norských fondů

Naučná stezka Příroda člověku, člověk přírodě se věnuje krajinným prvkům, které slouží k udržování a zvyšování rozmanitosti v přírodě. Je umístěna v okolí Centra ekologické výchovy (CEV), osady Čabárna a Záchranné stanice AVES.

Samostatné stránky naleznete ZDE.

Naučnou stezku si můžete projít zcela samostatně, na stránkách najdete letáček s plánkem stezky a pracovní list ZDE (na konci stránky)