Proběhlé akce 

Školní rok 2018/2019

 

Barevný podzim 17. 11. 2018 

V sobotu jsme si připravili akci pro rodiče s dětmi. O akci byl veliký zájem a tak byla nutná rezervace míst předem. Akce byla určena pro děti od 3 do 6 let, pro které byl připravený 3 hodinový program o podzimu. Celým programem nás provázel pan podzim, dešťová víla a větříci. Děti prozkoumaly podzimní počasí, pomohly dešťové víle získat zpět deštník, který ji odfoukl vítr, ale taky zjistily, jak můžeme vítr využít. Během celého programu si vyráběly spoustu výrobků, které si na konci odnesly domů.

Den stromů 13. 10. 2018

Při příležitosti oslavy Dne stromů jsme se letos opět vydali na výlet. Nejprve jsme navštívili Arboretum Fakulty lesnické a dřevařské (Česká zemědělská univerzita v Praze). Díky krásnému podzimnímu počasí se exkurze opravdu vydařila. S průvodci jsme si prošli část areálu, kde jsme viděli např. nádherně zbarvené japonské javory, sekvojovce a různé variety smrků. Poté jsme se přesunuli do Polabského národopisného muzea v Přerově nad Labem. Krásný veliký skanzen plný staročeských chalup jsme si prošli samostatně. Ukázky řemesel v jednotlivých domech ožívali díky mnoha figurínám. Výlet se nám vydařil a mnozí účastníci se hned ptali, kam se pojede příští rok.           

Den zvířat 22. 9. 2018

V sobotu jsme společně oslavili Mezinárodní den zvířat. V budově naučného střediska jsme měli připravené aktivity nejen pro děti ale i dospělé. Návštěvníci si mohli vyzkoušet přiřadit pobytové znaky k různým druhům zvířat. Pro děti byla připravena výtvarná dílnička, kde vyráběly zvířátka ze starých CD. V rámci akce proběhla prodejní výstava fotografií, jejichž zakoupením návštěvníci přispěli na krmení pro zvířata v Záchranné stanici Aves. Také zde byli k vidění dva ježci, na kterých jsme si ukázali, jak poznáme, zda naši pomoc před zimou potřebují nebo ne. V přilehlém sadu byla připravena hra s tajenkou a výroba krmítek pro ptáky. Novinkou byla možnost zhodnocení průběhu celé akce a tímto všem děkujeme za zpětnou vazbu.

Exkurze nejen za zahradami pro člověka i opylovatele 14.-16.9.2019

V očekávání babího léta a bohatého programu 32 účastníků zájezdu završilo programovou řadu seminářů a workshopů, podpořených Středočeským krajem, návštěvou vybraných lokalit, provozů a zařízení  na permakulturních principech uplatněných a ověřených v praxi.  Hlavním cílem pátečního odpoledne byla návštěva Agrofarmy Lesná záhrada Ing. Jána Šlinského, kde s vlastním vynálezem, označeným jako Agrokruh pěstuje 64 druhů zeleniny a bylin v biokvalitě pro cca 60 rodin v podunajské oblasti mez Bratislavou a Nitrou. Jeho unikátní metoda  je hodna následování a rozšíření pro svou šetrnost k půdě, lidské práci, a udržitelnost jak z ekonomického, tak ekologického hlediska. Kromě pádné argumentace a vtipného výkladu hostitele, jsme získali informace o marketingové strategii při realizaci této technologie, zajištění finančních zdrojů i realizaci finálních produktů. Dalším zastavením spojeným s ubytováním byla prohlídka (neděle)Včelarskej paseky při Senci, kde od roku 1930 vznikal na 10 ha areál pro služby včelařům. Zahradnické školky pro distribuci pylodárných dřevin (vrby, lísky, olše aj.) a netradičních trvalek s významem pro včelí pastvu, arboretum plné vzorové výsadby nektarodárných stromů a keřů, výsev ukázkových porostů květnatých luk a skanzen včelích úlů jako přehlídka lidové tvořivosti a tradic fungují dodnes. Pouze školicí středisko je provozováno jako api-agroturistické centrum a ukázkové včelařské pracoviště pro návštěvníky. Sobota byla věnována návštěvě rozsáhlého areálu střední odborné školy v Banské Bystrici, kde kromě denního studia oborů zemědělství a potravinářství probíhá i dálkové studium včelařství. Škola tvoří pomůcky i vede areál v permakulturní filozofii, na principech lidových tradic, ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. Program byl doplněn dalšími návštěvami zajímavých míst a provozů – Hybe (agroturistika, ukázková včelnice a chov domácích zvířat v Liptovské dolině), Chopok (TRNAP), Mikulčice (zpracování vosku a vinařství), Rousínov (pokusný včelín Výzkumného ústavu včelařského). Bohatý a náročný program sice účastníky vyčerpal, ale maximálně uspokojil.          

 

Ukliďme svět, ukliďme Česko 15. 9. 2018 

Do celosvětové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko jsme se 15. září zapojili již po páté. Každý uklízecí den máme dvě stejné trasy. Jedna je podél silnice směrem na obec Brandýsek a druhá v lese nad osadou Čabárna. Tentokrát se nám povedlo sesbírat šest pytlů odpadu, což odpovídá zhruba 100kg odpadu.

Netopýří noc 10. 9. 2018

V pondělí 10. 9. od 18.hodin probíhala v budově CEV Kladno - Čabárna tradiční a stále více navštěvovaná akce Netopýří noc. Přednášet přijela paní Dagmar Zieglerová akce se zúčastnil pobyt dětí, který zde byl na škole v přírodě a dalších 50 účastníků. Přednášející s sebou měla na ukázku trvalé handicapy. Po přednášce následovala vycházka, kde jsme poslouchali zvuky netopýrů v přírodě. 

 

Stránku postupně aktualizujeme

Pro více info z uplynulých ročníků viz Archiv

 


Kontakt

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno-Čabárna, o.p.s.

Petr Starý: +420 602 336 014
Luděk Hora:+420 605 074 610
kancelář: 312 245 333