Proběhlé akce

Není-li uvedeno jinak, proběhlé aktivity byly podpořeny grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.    

 

 

Vyrobte si ptačí budku 10. 2. 2018

Akce na výrobu ptačí budky, která je každoročně organizovaná v ZŠ a MŠ Jiráskova Kladno, se v letošním roce zúčastnilo přes 60 zájemců a budek se vytvořilo 27kusů. Akce jste se mohli zúčastnit kdykoliv mezi 9. a 12. hodinou. Zájemci se dozvěděli například, jak správně budku umítit, jak se o ni starat a kdo nám ji pravděpodobně obydlí. 

Jak (NE)tvořit naučné stezky 8. 2. 2018

Netradiční vzdělávací aktivitou nejen pro pracovníky středisek ekologické výchovy byla 8. a 9.února akce vedená předsedou Sdružení pro interpretaci místního dědictví ČR,  Ing. Ladislavem Ptáčkem. Program Jak (ne)tvořit naučné stezky byl pro mnohé, z 20 účastníků, podstatný pro utřídění úvah, rekapitulaci vlastních dosavadních činností i přípravu nových projektů smysluplným a efektivním způsobem. K příjemné atmosféře plné diskuzí a sdílení zkušeností přispěli i samotní účastníci.

Středočeský ekofestival 3. 2. 2018 

V sobotu 3. února jsme se zúčastnili a prezentovali svoji činnost na 1. ročníku ekofestivalu Středočeského kraje, který pořádalo ekocentrum Huslík v Poděbradech. Na ekofestivalu se poprvé promítaly krátká videa krajských středisek. Lektor Luděk Hora měl přednášku na téma Příroda ve městě pro dospělé, zatímco lektorky Verča a Maruška měly připravené zábavné hry pro děti. 

Kurz předení a barvení vlny 26. - 28. 1. 2018

Další aktivitou podpořenou Středočeským krajem byl třídenní kurz předení a barvení vlny. Od 26. do 28.ledna se 20 účastnic seznamovalo, pod vedením lektorky Daniely Linhartové a její dcery,  se základy získávání, zpracování, barvení a předení ovčí vlny. Dostaly se  nám informace o celém sortimentu surovin a materiálů vhodných k předení a typech kolovratů. Přadleny si  vyměnily kontakty na chovatele vlnařských plemen ovcí a každá si odvážela předena vlastnoručně upředené příze. Pracovně strávený výkend přesto proběhl v relaxační atmosféře.

Akce pro rodiče s dětmi "Zima v přírodě" 20. 1. 2018

Po několika letech jsme znovu připravili akci pro rodiče s dětmi na téma Zima v přírodě. Zúčastnit se mohly děti ve věku od 3 do 6 let s doprovodem rodičů nebo jiného dospělého příbuzného. Děti si zahrály spoutu her, zkusily si tvořivé dovednosti a také se dozvěděly mnoho zajímavých informací o zimní přírodě, zimních tradicích a zvycích. Celým programem děti provázel kámen, borovice a řada zvířátek. O akci byl velký zájem, celkem se zúčastnilo 16 dětí a 24 dospělých. 

Seminář Zpracování mléka pro začátečníky 7. 1. 2018

Velký zájem účastníků si vyžádal druhé pokračování kurzu na domácí zpracování mléka, které se konalo 7. ledna 2018, opět za podpory Středočeského kraje. Lektorka Lenka Táborská probrala s 23 účastníky obecné zásady získávání mléka, následné péče a  jeho skladování, výpočty síly a potřeby syřidla, tvorbu sýrového zrna a postupy při výrobě sýra čerstvého farmářského, pařeného a polotvrdého i syrovátkové ricotty. Následnou úpravou solením jsme si demonstrovali péči o sýry a jejich další možnosti zrání. V technologickém mezičase jsme si z odebrané smetany vyrobili farmářské máslo. Sýry z 80 litrů kravského mléka si účastníci pro vlastní inspiraci i pochutnání odnesli domů.

 

Soutěž "Příroda, ve které žijeme" 25. 9. - 20. 12. 2017

Finále probíhalo v budově CEV Kladno – Čabárna, pro každou kategorii v jiný den. Do finále postoupilo z I. kategorie dvě skupiny, z II. a II. kategorie 5 skupin. Postupující skupiny dorazily všechny až na výjimky v plném počtu. Všechny finálové dny se moc povedly. Děti ve finále absolvovaly vědomostní test, pak následovala prezentace svých projektů a nakonec poznávací test živých zvířat na záchranné stanici Aves. Plněním úkolů nám děti předvedly svými schopnosti, co jim soutěž dala a jak svědomitě se připravovaly a co vše si odnesly. Pro všechny skupiny čekaly zajímavé ceny. Děti načerpaly spoustu informací a zkušeností od ostatních skupin i pedagogický doprovod si vyměnil mezi s sebou spoustu informací. Celkově shrnuto, byla soutěž velmi přínosná pro všechny včetně organizátorů a již teď máme zájem o další ročník.

Fotografie z akce zde

Medové Vánoce 13. - 17. 12. 2017

12. ročník osvětové a vzdělávací akce Medové Vánoce, pořádané ve spolupráci se ZO ČSV Kladno, se konal opět v NC Oáza, ve dnech 13. - 17.12 2017. Cílem programu tohoto ročníku bylo především vzdělávání včelařské veřejnosti, popularizace chovu a významu včel u dětí a mládeže a rovněž zvýšení zájmu spotřebitelů o nákup včelích produktů od prvovýrobců. Na výstavě se vystřídalo 16 školních kolektivů s 320 dětmi, především z kladenských základních a mateřských škol, ale i zájmových kroužků. Přednášku MVDr. Martina Kamlera na téma zdraví včel si nenechalo ujít 35 posluchačů.  Přednáška G. Hiklové byla nahrazena RNDr. Václavem Švamberkem na stejné téma – apiterapie, a byla sledována 15 účastníky. Sobotní seminář na téma Včely očima chemika Ing. Pavla Drozda sledovalo pětadvacet posluchačů, včetně hosta, senátora Mgr. Jiřího Dienstbiera, který se zapojil i do předávání cen soutěžícím včelařům. Výstavu za stálého odborného komentáře pořadatelů tak shlédlo více jak 600 návštěvníků, z nichž si i většina odnášela poctivý český med, který zde prodávali jednotliví včelaři, případně se zapojili do soutěže pastových medů. Každodenní promítání filmů a prezentací zaujalo především děti v rámci širšího programu, doplněného o výrobu stáčených svíček a zdobení medových perníčků. Vlastní výstava byla zaměřena na technické novinky, racionalizaci ve včelařské výrobě a propagaci osvědčených postupů při ošetřování včelstev, jejich šlechtění i zvládání zdravotních rizik. 

Vánoce na Čabárně 9. 12. 2017

Pro všechny velmi oblíbená akce Vánoce na Čabárně se konala i letos a to v sobotu 9. 12. 2017 od 14 - 17 hodin. Navštívilo nás okolo 150 účastníků včetně dětí. Pro děti byla připravena výtvarná dílna, kde si vyráběly vánoční ozdoby, zdobily si  perníčky a vyráběly vlastní svíčky. K velkým tradicím patří vylévání olova a následně věštění budoucnosti. Další činností bylo vytvoření vánočních přírodních dekorací. Nemysleli jsme samozřejmě jen na sebe, ale také na zvířátka. Sbíralo se jak suché pečivo, tak ovoce. Zárověň jsme s dětmi vyráběly lojové ozdoby, které jsme společně pověsily na stromeček u krmítka nebo si je děti odnesly domů. 

 

Seminář Zpracování mléka pro začátečníky 2. 12. 2017

V sobotu 2.12. proběhl další z cyklu seminářů podpořených Středočeským krajem v rámci projektu Ekologicky šetrné zemědělství, tentokrát na téma "Zpracování mléka v podmínkách domácností a malých farem". Lektorkou byla Ing. Lenka Táborská, majitelka kozí farmy v Kalivodech s registrovanou provozovnou na zpracování mléka. Seminář byl z větší části věnován praktickým dovednostem, ale zodpovězeny byly i dotazy na problematiku vlastního chovu dojných zvířat. Společně jsme vyrobili máslo, základní čerstvý sýr, specifický sýr halloumi, věnovali jsme se pařeným sýrům a ukázali jsme si výrobu dohřívaných a lisovaných sýrů. Společně jsme prošli základy výroby, od získávání mléka, přes výhody a nevýhody pasterace,  přesný výpočet dávkování syřidla až k technologickým postupům krájení a dosoušení zrna, plnění forem, otáčení, solení a  zrání a dalšímu ošetřování sýrů. V technologických pauzách jsme se věnovali legislativním požadavkům pro prodej ze dvora a hygienickým podmínkám při zpracování mléka. Většina účastníků projevila zájem o další pokračování kurzů i absolvování seminářů a workshopů v rámci ostatních témat. 


Králíci v drobných a zájmových chovech 26. 11. 2017

Novým tématem, kterému jsme se věnovali 26.11. v rámci projektu Ekologicky šetrné zemědělství, za podpory Středočeského kraje, byl chov králíků.  Lektorství se ujali přední chovatelé, členové ČSCH a specialisté na národní plemena králíků. Prvním lektorem byl Ing. Antonín Štětka CSc., který představil problematiku zájmového chovu králíků v různých oblastech: historie chovu, chovatelské a užitkové směry, požadavky na welfare a management chovu, ustájení, výživa, zdravotní problematika a reprodukce, ale i šetrné usmrcování a ošetření, či využití králičích kožek. Druhé časti, zaměřené na výstavnictví a jednotlivá národní plemena se ujal Robert Plecitý, chovatel plemene český albín. Přednášku obohatil ukázkou živého exemláře, národního šampiona, na kterém byly prezentovány teoretické poznatky. Seminář byl velice pestrý, plný zajímavých informací jak pro chovatele, tak inspirativní pro zájemce o pořízení zvířat a cílevědomý chov.  

 

Den stromů 21. 10. 2017

K letošnímu Dni stromů jsme pro zájemce uspořádali v sobotu 21. 10. 2017 exkurzi do Dendrologického parku v Průhonicích. Účastníci si mohli park prohlédnout sami nebo s průvodcem ing. Blahníkem, jehož poutavé vyprávění všechny zaujalo. Pro dětské účastníky jsme pak připravili drobné soutěže na téma stromů. Díky pěknému počasí vynikly barevné listy stromů a poslední květy. V odpoledních hodinách jsme zavítali do ekocentra a na farmu Čapí hnízdo. I zde nás čekalo zajímavé vyprávění, tentokrát zejména o domácích zvířatech. Celé exkurze se zúčastnilo 50 dospělých i dětí.

 

Workshop Zpracování zeleniny 15. 10. 2017 

V neděli 15.10.2017 se konal  první z další řady praktických workshopů na téma Permakultura a přírodní zahrady, podořených grantem Středočeského kraje, tentokrát na téma zpracování zeleniny. Lektorkou byla Mgr. Diana Benšová, majitelka Ekostatku Vlkaneč. Společně jsme se věnovali přípravě a vaření dvou druhů čatní - z červené cibule a ze zelených rajčat, a také přípravě pomazánky z dýně hokkaido. Během praktické části zpracování hovořila lektorka o obecných postupech zpracování různých druhů zeleniny, o koření a přísadách a jejich využití, o obecných principech zavařování a hygieně při výrobě a specifikách, které přináší výroba potravin v biokvalitě. Probrali jsme také základní legislativní požadavky potřebné pro faremní zpracování a prodej ze dvora. 

Vyrobené produkty si účastníci odnesli domů spolu s recepty a doporučenou literaturou. Ohlasy na workshop byly od všech účastníků velmi pozitivní.

"Čabárna uklízí" 23. 9. 2017

V sobotu 23. 9. 2017 v rámci akce „Ukliďme Česko“ jsme i my uklízeli Čabárnu. Akce se zúčastnilo 12 dobrovolníků a sebralo se téměř 280kg odpadu, 3 pneumatiky a jeden přední nárazník auta. To vše jsme nasbírali v okolním lese u Čabárny, dále podél silnice směr Brandýsek a část cyklostezky směr Kladno – Ferdinandka. Odpadků bylo o něco méně než na jaře, ale i tak toho bylo dosti… V příštím roce určitě opět zorganizujeme jarní i podzimní úklid. Budeme doufat, že odpadků bude stále méně a dobrovolníků, že bude naopak více. Při téhle akci je především důležitá osvěta pro děti, proto jsme využili zbylých materiálů a 27. 9. 2017 jsme uklízeli i na přírodovědném kroužku Netopýří školka. Obě akce jsme si užili, byla skvělá atmosféra a spoustu zábavy.

Den zvířat 16. 9. 2017 

Tradičně jsme si připomněli mezinárodní Den zvířat. Počasí nám moc nepřálo, ale i přesto se akce zúčastnilo témeř 90 účastníků. Pro všechny účastníky byla připravena soutěž, kterou si mohli zájemci projít sadem. Soutěž byla o zajímavostech, co které zvíře v přírodě jí. Pro děti jsme měli výtvarnou dílnu, kde si vyráběly zvířátka v podobě závěsů nebo třeba záložku do knížky. Letos probíhala i odborná přednáška o provozu záchranné stanice AVES. Zima se blíží, proto jste si u nás mohli vyrobit i krmítko pro ptáčky. 

 

Netopýří noc 11. 9. 2017

V pondělí 11.9. od 18.hodin probíhala na Naučném středisku ekologické výchovy Kladno - Čabárna o.p.s. Netopýří noc, přednášet přijela paní Dagmar Zieglerová akce se zúčastnil pobyt dětí, který zde byl na škole v přírodě a 32 účastníků z široké veřejnosti. Po přednášce následovala vycházka, kde jsme poslouchali zvuky netopýrů v přírodě. 

Příměstský tábor 2017 "Hotel Čabárvánie"

V letošním roce proběhly tři turnusy, všechny byly velmi vydařené. Zahráli jsme si na strašidla a prozkoumali jsme všechny možné říše od zvířátek po květiny a zkoumání celé okolí Čabárny. Zahráli jsme si spoustu tématických her a vytvořili zajímavé výrobky jako akvárium prstovými barvami nebo vlastní mýdlo a mnoho dalších. Úkolem dětí bylo posbírat během týdne klíče od hotelového trezoru. Dětem se to podařilo a v trezoru na ně čekala odměna. Na všech turnusech byly skvělé party dětí, tím i pro nás lektory bylo dojemné loučení. Budeme se těšit na příští rok.

více fotek naleznete zde

"Tábor do kopce aneb horolezci, horolezkyně, horolezčata" 13. - 23. 8. 2017

Ani letos nechyběl tábor přírodovědných oddílů Netopýrů, kterého se zúčastnilo 30 dětí. Na letošní tábor jsme se vydali po stopách filmu „Jak dostat tatínka do polepšovny“, a tak jsme navštívili Český ráj. Táborová základna se nacházela v Krčkovicích kousek od Věžického rybníka. Naši celotáborovou hru jsme nazvali „tábor do kopce“. A to nejen kvůli skalám a horolezení, ale taky kvůli tomu, že celý tábor byl v kopci. Po celou dobu tábora jsme se dopoledne učili jak poznávat počasí v přírodě, orientovat se v přírodě, správně lézt na skály, jak rozdělat oheň, správně si zabalit batoh na výpravu a jak postavit nouzový přístřešek. Táborové odpoledne bylo věnováno spíše hrám a to především v terénu, ale taky tvořivým činnostem z přírodnin. Během tábora jsme se vypravili na dva výlety. První byl do Sobotky na zámek Humprecht a druhý na Malou skálu a do skal. Jelikož nám počasí přálo, nic nám nebránilo tomu si užít celý tábor i s koupáním v rybníce.  

Navštívila nás pani hejtmanka Středočeského kraje, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová.

Den s myslivostí 10. 6. 2017

V sobotu 10. června na Den s myslivostí nám přálo počasí. Pro děti byl celý den připraven bohatý doprovodný program. Vyzkoušely si spoustu nových sportovních dovedností, prostoupily do světa myslivosti. Zástupci NSEV si připravili tvořivou dílnu. 

Den s LČR na Emilovně 20. 5. 2017

Jako každý rok jsme byli součástí doprovodného programu na akci Den s LČR, který se uskutečnil na Emilovně. Start pochodu byl v Karlově vsi a cíl byl právě na Emilovně, kde byl bohatý doprovodný program. V letošním roce se rozdalo 484 hracích karet pro děti, překonal se loňský rekord. Počasí bylo krásné a užili si to jak účastníci pochodu tak všichni organizátoři. 

Vítání ptačího zpěvu 7. 5. 2017

I letos proběhla první neděli v květnu akce "Vítání ptačího zpěvu". Letos se kce zúčastnilo přes 30 účastníků včetně dětí. Akce začínala již v 7.hodin ráno a trvala zhruba do 11. hodin. Jako každý rok se šlo na vycházku, kterou nás provázel Milan Tichai. Kroužkování letos opět prováděl Stanislav Lepič. Na konci akce jsme se podívali na ukázky ptačích budek v rámci nově vybudované naučné stezky. Letos jsme měli štěstí a mohli jsme se podívat na mládě výra velkého ze záchrané stanice AVES.

 

Den Země 27.4.2017 

Ve čtvrtek 27.4.2017 proběhl Den Země ve spolupráci NSEV Kladno - Čabárna a ZŠ a MŠ Jiráskova Kladno. Akce byla určena pro děti od 1.- 6.třídy na téma "Les a život v něm." Akce se i přes nepřízeň počasí zúčastnilo 70 dětí. 

Den Země u Kauflandu 21.4.2017

21.4.2017 pořádal Labyrint Kladno Den Země u Kauflandu, kde jsme měli v rámci spolupráce vlastní stanoviště. Na našem stanovišti byla poznávačka vycpaných zvířat, pro menší děti byla skládačka puzzlí zvířecích rodin. 

Nová kronika

NSEV dostalo novou kroniku od MŠ Tuchlovice. Děti z Tuchlovic u nás byly na pobytu a všimly si, že nám dochází místo v kronice. Rozhodly se tedy, že nám kroniku vyrobí a taky vyrobily. Kronika je moc krásná a velká, bude sloužit nejen nám, ale i všem ostatním, kteří k nám přijedou na pobyt. Ještě jednou moc děkujeme za celý tým NSEV. 

Velikonoce na AVESU

V neděli 16. 4. 2017 byla uspořádaná tradiční akce Velikonoce na AVESU. Akci pořádá každoročně NSEV o.p.s. a záchranná stanice AVES z.s., letos nám pomáhaly s malováním vajíček paní učitelky ze speciální školy Korálek. Akci zahajovalo divadelní představení pro děti, dále zde byla připravena výtvarná dílna, výroba aranží a věnečků z přírodních materiálů, pletení hodovaček a tradiční hra "krmení slepice". V sadu byla soutěž poznávání různých druhů vajec. K dispozici byly i pracovní listy a každý kdo chtěl si mohl projít novou naučnou stezku. Letos k nám zavítalo okolo 200 návštěvníků a pomlázek bylo upleteno zhruba 70. 

Ukliďme si Čabárnu s dětmi pro děti 8.4.2017

V letošním roce poprvé proběhla akce Ukliďme Česko, zúčastnilo se 15 dobrovolníků včetně dětí. Počasí nám přálo a uklízelo se dobře. Bylo odvezeno 35 pytlů odpadu a 3 pytle vytříděného plastu z okolního lesa na Čabárně. Odvoz odpadu nám zajistili hasiči Brandýsek za co jim moc děkujeme. Po úklidu jsme si opekli buřty na ohni. Všem zapojeným dobrovolníkům moc děkujeme. 

 

Slavnostní otevření naučné stezky "Příroda člověku, člověk přírodě" a chovatelského areálu 17. 3. 2017

V pátek 17. 3. 2017 proběhlo od 15.hodin slavnostní otevírání chovatelského areálu a naučné stezky. Otevírání se zúčastnilo okolo 30 účastníků včetně dětí. Všichni měli možnost projít si stezku s průvodcem, stejně tak proběhla prohlídka záchranné stanice AVES a zookoutku s hospodářskými zvířaty. Slavnostní pásku nám přestřihl RNDr. Ivo Šanc, CSc. - radní pro oblast životního prostředí a zemědělství. Samostatné stránky naučné stezky můžete navštívit zde .

Tisková konference 16. 2. 2017

Ve čtvrtek 16. 2. od 11. hodin v budově CEV  proběhla tisková konference a slavnostní ukončení projektu"PŘÍRODA ČLOVĚKU, ČLOVĚK PŘÍRODĚ" (NATURE TO HUMAN, HUMAN TO NATURE). V rámci akce byla prezentace aktivit projektu, ukázky produktových výstupů a možnost navštívit naučnou stezku s průvodcem. Kromě zaměstnanců NSEV a účastníků, kteří se na projektu podíleli se zúčastnili i zástupci z norského velvyslanectví, zástupci ministerstva financí, ale také zástupci Statutárního města Kladno. 

kladensky.denik.cz/zpravy_region/norske-velvyslankyni-se-na-cabarne-zalibilo-20170217.html

 

Vyrobte si ptačí budku 11. 2. 2017

Akce s názvem Vyrobte si ptačí budku byla letos opět realizovaná v dílnách základní školy Jiráskova Kladno - Švermov a je určena především pro rodiče s dětmi. Letos se při akci vyrobilo zhruba 20 budek. Budky účastníkům samozřejmě zůstavají a mohou si ji vyvěsit do své zahrady, na balkony nebo do parku či lesa ve svém okolí. Budky by se měly věšet právě než nastanou jarní měsíce. 

Přednáška "Šlechtění včelstev a chov matek" 11. 2. 2017

V sobotu, 11. února,  za spolupráce s Českým svazem včelařů, ZO Kladno,  jsme realizovali přednášku Ing. Pavla Cimaly zaměřenou na šlechtění včel a chov matek, která byla sjednána při záříjové exkurzi zájemců o ekologicky šetrné zemědělství. Nebývalý zájem ze strany posluchačů, kterých se sešlo 75, si vyžádal využití všech židlí, které se v Centru ekologické výchovy nacházely. Motivaci a poučení zde hledala nejen starší generace zkušených včelařů ze všech okresních organizací, ale i omladina ze včelařského kroužku. Čas, kdy ještě včelaři nemusí svá včelstva pilně opečovávat tak byl využit ke vzdělávání a odborným diskusím. 

 

Stránku postupně aktualizujeme

Pro více info z uplynulých ročníků viz Archiv

 


Kontakt

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno-Čabárna, o.p.s.

Petr Starý: +420 602 336 014
Luděk Hora: +420 605 074 610
kancelář: 312 245 333