Proběhlé akce

Školní rok 2019/2020

 

Medové Vánoce 11. - 15. 12. 2019

Výstavu zaměřenou na propagaci významu včel pro ekosystém a včelích produktů jsme pořádali s přispěním Středočeského kraje a ve spolupráci se ZO ČSV Kladno. Expozice byla  instalována do nově zrekonstruovaných prostor Kladenského zámku. Od 11. do 15. 12. 2019 výstavu, výukové programy a přednášky navštívilo na 700 dospělých i dětských návštěvníků. Včelaři měli možnost se zde prezentovat s medy vlastní produkce v soutěži o Kladenský COOLmed, při výrobě včelařských rámků i odborném výkladu pro veřejnost. Děti soutěžily ve výtvarné disciplíně – Včela všemi technikami. Zapojili se jednotlivci i kolektivy, komise vyhodnocovala 50 děl v 10 kategoriích. Doprovodné přednášky o apiterapii, včelích produktech a poznatcích z mezinárodní konference včelařů z Monterálu zaujaly jak odbornou veřejnost, tak děti i jejich rodiče. Každý z dětských účastníků si ještě mohl vlastnoručně vytvořit pravou voskovou svíčku či nazdobit medový perníček. Další  originální svíčky i široký sortiment medů z Kladna a jeho okolí bylo možné zakoupit přímo od včelařů. Ceny do soutěží poskytlo Statutární město Kladno prostřednictvím Komise životního prostředí  a Český svaz včelařů.

Vánoce na Čabárně 7. 12. 2019

Největší akcí pro veřejnost a zejména děti jsou na závěr roku Vánoce na Čabárně. V letošním roce připadla akce na sobotu 7. 12. 2019 a navštívil ji rekordní počet více než 200 návštěvníků. Pro všechny bylo připraveno několik zejména tvořivých stanovišť.  K již tradičním patřily ozdoby z přírodnin, výroba svíček z včelího vosku, zdobení perníčků či odlévání olova.  Naopak novinky čekaly na návštěvníky ve výtvarné dílně, kde si mohli ozdobit a odnést vlastní skleněnou ozdobu, udělat si těžítko se šiškou nebo pohyblivého andělíčka.  Naší specialitou je pak výroba lojových koulí pro ptáčky.  Děkujeme všem, kteří nezapomněli ani na zvířátka ze záchranné stanici AVES a přinesli jim k vánocům jablíčka, mrkvičku nebo staré pečivo.

Vyhlášení soutěže v rámci výstavy „Člověk škodí, člověk pomáhá“ 6. 12. 2019

V rámci výstavy, která proběhla v květnu a červnu letošního roku ve Sládečkově vlastivědném muzeu v Kladně, se mohly navštěvující školní kolektivy zúčastnit vyhlášené soutěže. Studenti vyplňovali pracovní listy týkající se tématu vlivu člověka na krajinu. Soutěž vyhrál kolektiv žáků 9. třídy ze Základní školy ve Středoklukách. Vyhlášení soutěže proběhlo dne 6. 12. v budově Centra ekologické výchovy a zúčastnilo se ho 10 žáků a jejich třídní učitelka. S účastníky jsme probrali, jak se jim výstava líbila a co vnímají jako největší problém z probíraných oblastí. Jako odměnu získali dort a lněné sáčky (např. na nakupování). Po prohlídce budovy ekocentra ještě následovala exkurze do záchranné stanice pro zraněné živočichy Aves.

 

Konference vedoucích včelařských kroužků mládeže 29. 11. - 1. 12. 2019

Třídenní konference zaměřená na aktuální poznatky ve včelařství a na aktivní  podporu ostatních opylovatelů probíhala od 29. 11. do 1.12. 2019 v prostorách hotelové školy v Nových Butovicích, ve spolupráci s organizací Včelí stráž a za finančního příspěvku Středočeského kraje. Přednášky ostřílených i začínajících lektorů si vyposlechlo na padesát dobrovolníků, především z řad vedoucích  přírodovědných kroužků dětí a mládeže. Kromě množství podstatných informací si účastníci odnesli i odborné publikace vydané samotnými přednášejícími a vzdělávací materiály k další inspiraci při práci s mládeží. Až do pozdních nočních hodin pak probíhaly živé diskuse a výměny zkušeností, tolik potřebné pro rozvoj dovedností zejména začínajících lektorů i jako prevence vyhoření vedoucích, kteří se dětem věnují i víc, jak deset let. Navíc účast na této finančně dotované akci je frekventanty vnímána  jako určitá forma odměny za celospolečensky významnou činnost, kterou všichni vykonávají ve svém volném čase.

Přednáška o bezobalovém způsobu života – 27. 11. 2019

Přednášku s tématikou bezobalového způsobu života, ekonomického i ekologického významu pro společnost, výrobce i spotřebitele a mnohé dotazy nám zprostředkovala lektorka Martina Janebová z organizace Bezobalu. Inspirací pro změnu našich zaběhnutých nákupních stereotypů byla i ochutnávka produktů bezobalového obchodu.

Hravé odpoledne pro rodiče s dětmi 23. 11. 2019 

Stalo se již tradicí, že na podzim patří jedno odpoledne v našem ekocentru nejmladším dětem od 3 do 6 let. V letošním roce jsme pro ně a jejich rodiče připravili na sobotu program s lesní tématikou. Děti za přispění lesních skřítků, starších dětí z našich kroužků, se naučily poznávat některé stromy a zahrály si řadu her. Spolu s rodiči si vymalovaly a vystřihly svého lesního skřítka a zahrály si stromové domino. V poslední části jsme pak všichni společně vyráběli ozdoby z listů, šišek a dalších přírodnin.  Na závěr si každý zasadil do květináčku semínko javoru a odnesl si ho domů. Zúčastnilo se 14 dětí a všichni jsme si užili příjemné odpoledne.

Vrby pro opylovatele 12. 11. 2019

S finanční podporou Státního fondu životního prostředí ČR v rámci projektu Přírodní učebna v permakulturním stylu jsme zrealizovali 12. 11. 2019 workshop zaměřený na pěstování vrb. Přednášející Ing. Petr Šenkeřík, ve spolupráci s odbornicí  Ing. Luďkou Čížkovou, která dodala hrnkované sazenice pro výsadbu 6 druhů, připravil zajímavý program pro zájemce o rozšíření těchto opomíjených dřevin. Potenciál vrb není jen v jejich rychle rostoucí hmotě, která poskytuje materiál pro živé oplocení, tvarování zahradních prvků a košíkářství, ale především jako plynulý pás pylové a nektarové potravy pro opylovatele v období, kdy příroda zrovna nehýří svou nabídkou. Biologie i fenologie těchto zajímavých rostlin, způsoby jejich množení, šlechtění a využití zaujalo 21 účastníků, kteří se následně podíleli na  výsadbě v okolí. Již v následující sezóně tak bude možné sledovat zájem hmyzu o nové druhy a do budoucna poskytovat  včelařům materiál i inspiraci k dalšímu rozšiřování  včelí pastvy.

Přednáška o cirkulární ekonomice 4. 11. 2019

V pondělí 4. 11. jsme uspořádali přednášku s ředitelkou Institutu cirkulární ekonomiky Soňou Jonášovou. Sešli jsme se v prostorách bezobalového obchodu VyVáženo, kde jsme se u dobré kávy dozvěděli, co vlastně je cirkulární ekonomika, jaké je poslání institutu a co můžeme dělat my z pozice zákazníků a konzumentů. Beseda byla přínosná a lektorka zodpověděla spousty zajímavých dotazů.

Den stromů 19. 10. 2019

V rámci oslavy dne stromů jsme uspořádali pro veřejnost a přírodovědný oddíl exkurzi do botanické zahrady v Bečově nad Teplou. V botanické zahradě se výletníci mohli zúčastnit přednášky o léčivých účincích dřevin a komentované prohlídky. Pro děti byla připravena soutěž o nejhezčí fotografii ze zahrady. Nechyběla ani návštěva zámecké zahrady a relikviáře sv. Maura.

Workshop šití pomůcek pro bezobalovou domácnost 12. 10. 2019

V sobotu 12. 10. proběhl kurz šití pomůcek pro bezobalovou domácnost. Sešlo se dvacet žen a na začátku proběhl krátký úvod do problematiky zero waste. Lektorka Jana Holznerová příchozí naučila jak si správně připravit látku na šití a pomohla s přípravou šicích strojů. Účastnice se naučily pracovat s řezacím kolečkem a podložkou a většina si poprvé vyzkoušela šití na obnitkovacím stroji (overlocku). Každá švadlenka si mohla ušít lněný pytlík na chleba, pytlíky na ovoce a zeleninu a odličovací tampony. Všechny výrobky byly originální a moc se povedly. A my máme radost, že se rozšířily řady nakupujících do vlastních sáčků.   

"Čabárna uklízí" 6. 10. 2019

Přesně půl roku po jarním úklidu odpadků jsme se opět vydali na úklid podzimní. Dobrovolníků nás bylo 35, včetně 25 dětí. Těší nás, že právě dětem není příroda lhostejná a snaží se ji s námi zkrášlovat. Počasí bylo sice trochu chladnější, ale po celou dobu akce nám krásně svítilo sluníčko a udělali jsme si hezký společný oběd formou buřtů na ohni. Odhadem se sesbíralo 500kg netříděného odpadu a 2 pneumatiky. Děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc! Dále děkujeme hasičům Brandýsek za svoz odpadu, ČSOP a Ministerstvu životního prostředí za materiální pomoc a Městu Kladno za propagaci akce. 

Den zvířat 21. 9. 2019

Na oslavu Mezinárodního dne zvířat jsme pořádali akci, které se zúčastnilo 90 lidí. Během odpoledne si návštěvníci mohli vyrobit krmítko pro ptáky, zahrát si hru o pobytových znacích zvířat a vyluštit křížovku s poznáváním vycpanin.  Nechybělo ani vyrábění pro děti z přírodnin a papíru. Velký zájem vzbudila komentovaná prohlídka záchranné stanice, kde se zájemci mohli dozvědět mnoho zajímavostí o provozu stanice a jejích obyvatelích. K zakoupení byly opět i fotografie na podporu Záchranné stanice AVES.

 

Netopýří noc 9. 9. 2019

Začátek školního roku jsme odstarovali akcí Netopýří noc, která proběhla večer 9. 9. 2019, sice nepřálo počasí, přesto dorazilo 22 zájemců o tyto zajímavé živočichy. Jako každý rok jsme akci pořádali ve spolupráci s ZO ČSOP Nyctalus. Návštěvníci vyslechli spoustu zajímavostí ze života netopýrů a zejména děti byly nadšené z možnosti pohladit si nebo nakrmit živého netopýra. Vítr znemožnil vycházku do přírody a poslouchání netopýrů, ale bylo dost času na zvědavé otázky, a tak všichni po dvou hodinách odcházeli spokojeni.

Tábor - "Život na hradě" 

Koncem prázdnin jsme jako každý rok uspořádali pro děti z našich kroužků čtrnáctidenní tábor, tentokrát jsme jej prožili na skautské základně Orlovy na Vysočině.  Jako celotáborovou hru jsme letos vybrali „Život na hradě aneb jak se žilo ve středověku“.  Děti se každý den postupně dozvídaly zajímavosti z různých oblastí středověkého života a soužití tehdejších lidí s přírodou. Celý program byl doplněn hrami inspirovanými středověkem.  Jedním z největších zážitků pro děti byla noc prožitá na nedalekém hradě Lipnici nad Sázavou, který jsme si mohli téměř celý prohlédnout a na nádvoří pak při ohníčku strávit pěkný večer.  Navštívili jsme i nedalekou zříceninu Orlík a město Humpolec. V programu nechybělo ani poznávání okolní přírody, ale i koupání a sbírání hub. Zúčastnilo se 34 dětí z mladšího i staršího kroužku. Poděkování patří všem bývalým členům kroužku, kteří jezdí jako praktikanti a vedoucí a bez nichž by tábor nemohl proběhnout.

 

Stránku postupně aktualizujeme

Pro více info z uplynulých ročníků viz Archiv