Organizační struktura

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno - Čabárna, o.p.s., bylo založeno v listopadu roku 2001. Je to právní subjekt, jehož zakladatelem je statutární město Kladno.

Statutárním orgánem společnosti je správní rada, kterou jmenuje zakladatel. Správní rada je rovněž orgánem poradním, který metodicky vede a kontroluje činnost společnosti a jejich zaměstnanců. Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada.

Správní rada od 3.12. 2018:
předseda: RNDr. Jiří Mencl
místropředseda: RNDr. Mgr. Petr Soudek, PhDr.
členové: Ing. Dan Jiránek, Ing. Eva Svobodová, Petr Kožený, Mgr. Vladimíra Hamousová

Dozorčí rada:
předseda: Ing. Zdeněk Chmelík
členové: Ing. Rudolf Baudisch, Ing. Vladislav Skřivan

Ředitel organizace: Petr Starý