Organizační struktura

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno - Čabárna, o.p.s., bylo založeno v listopadu roku 2001. Je to právní subjekt, jehož zakladatelem je statutární město Kladno.

Statutárním orgánem společnosti je správní rada, kterou jmenuje zakladatel. Správní rada je rovněž orgánem poradním, který metodicky vede a kontroluje činnost společnosti a jejich zaměstnanců. Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada.

Správní rada od 1.12. 2014:
předseda: RNDr. Jiří Mencl
místropředseda: RNDr. Mgr. Petr Soudek, PhDr.
členové: Kateřina Pokorná, Petr Šváb, Petr Kožený, Ing. Rudolf Baudisch

Dozorčí rada:
předseda: Ing. Zdeněk Chmelík
členové: Ing. Jiří Meisner, Mgr. Blanka Bendlová

Ředitel organizace: Petr Starý