Přírodní učebna v permakulturním stylu

06.06.2019 15:20

O září 2018 do konce roku 2019 probíhá realizace Přírodní učebny v permakulturním stylu. Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Celkové způsobilé výdaje:  587 000 Kč

Výše příspěvku SFŽP ČR:     498 950 Kč (85%)

Výše příspěvku žadatele:      88 050 Kč