"Příroda, ve které žijeme"

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno-Čabárna, o.p.s. 

za podpory Středočeského kraje

vyhlašuje přírodovědnou soutěž pro ZŠ Středočeského kraje

„Příroda, ve které žijeme“

Znalost krajiny a přírody ve svém okolí by měla patřit k základům všeobecného vzdělání. Cílem naší soutěže je ověřit si své znalosti o přírodě Středočeského kraje, získat nové vědomosti, naučit se dívat kolem sebe a své poznatky představit ostatním.

V soutěžící skupině musí být minimálně 4 a maximálně 6 dětí. Celá soutěž bude mít 4 kola, všechny kola budou probíhat buď online testováním po internetu nebo naskenovaním zadané práce v daném termínu. Skupina musí splnit daný počet bodů, aby postoupila do dalšího kola. Pro nejlepší čeká finále, z každé kategorie pouze pro 5 skupin. Finále se uskuteční v budově CEV od 18. – 20. 12. 2017 pro každou kategorii v samostatný den.

Přihlášení skupin do soutěže musí být do 20. 9. 2017, vyplněnou přihlášku (viz. níže) prosím zašlete na mail. cabarna@nsev-kladno.cz

Kategorie:

1)     3. - 4. třída

2)     5. - 6. třída

3)     7. - 8. třída

Soutěžní kola:

  1. Vědomostní přírodovědný test online. (25. – 27. 9. 2017)
  2. Použití přírodnin v praxi. (2. – 13. 10. 2017)
  3. Poznávačka přírody a chráněných území online. (23. – 25. 10. 2017)
  4. Tvorba projektu – představení zajímavého přírodního prvku v našem okolí dle vlastního výběru dětí. (30. 10. – 24. 11. 2017)

V případě dotazů nás kontaktujte na email: cabarna@nsev-kladno.cz nebo na tel.č. 312 245 333, mobil: 605 074 610

Přihláška s letáčkem ke stažení zde

Školy přihlášené do soutěže: 

 
ZŠ a MŠ Kladno Velvarská 1206  www.zsmsvelvarska.cz/zs/#159
 ZŠ a MŠ Kladno, Zd. Peříka 1756 www.2zskladno.cz
ZŠ a MŠ Kladno Vašatova 1438 www.zskladnovasatova.cz
ZŠ a MŠ Jesenice zsjesenice.cz
ZŠ a MŠ J.A.Komenského Nové Strašecí zsnovestraseci.cz
ZŠ Mšeno www.zsmseno.cz
Gymnázium Kladno www.gymnasiumkladno.cz/
ZŠ Jílové u Prahy www.zsjilove.cz/
ZŠ a MŠ Kladno, Jiráskova 457 www.zsmsjiraskova.cz/zs/
2. ZŠ Rakovník www.2zsrako.cz/
ZŠ a MŠ Kladno, Doberská 323 www.6zskladno.cz/
 
 

1. KOLO - vědomostní test online

První kolo soutěže je za námi. Test děti mohly vyplnit během 3 dnů 25. 9. od 8.00 do 27. 9. do 17.00 hodin. Jakmile se přihlásily do online systému, měly na test 45minut. V testu se děti mohly vracet zpět k otázkám, které třeba nevěděly. Otázky s možnostmi byly za 1bod, otázky se slovní odpovědí za 2body. 
 
Povolené pomůcky: Odborná literatura, internet, sešity, učebnice. Skupina vyplní jeden test za celou skupinu.
Není povolena konzultace s vyučujícím.
 
Každá kategorie měla jiný počet otázek. 
Otázky a správné odpovědí ke stažení zde

GRATULUJEME POSTUPUJÍCÍM....!

 

2. KOLO - "KRMÍTKO JINAK"

Vyrobte z přírodnin a různých plodů dekoraci, která bude sloužit jako krmítko pro různé živočichy.

Při výrobě použijte minimálně 10 různých plodů, které najdete v přírodě, cestou do školy, na školní zahradě, v lese ….

Hotovou dekoraci „krmítko“ pak umístěte na školní zahradě nebo v nejbližším okolí. Vše pak nafoťte, i s umístěním. Plody správně pojmenujte a napište i z jaké rostliny je. Dále se zamyslete nebo krmítko chvíli pozorujte a napište alespoň 10 živočichů, kteří by si na našem „krmítku“ pochutnali.

2 fotografie (jedna krmítka pro kontrolu použitých plodů, druhá fotografie umístění krmítka), dále seznam použitých plodů s názvy rostlin a seznam možných živočichů zašlete mailem na: cabarna@nsev-kladno.cz, do předmětu mailu prosím zadejte vaše číslo skupiny.

Hodnotí se:

1.     zda bylo použito skutečně 10 různých plodů, které byly správně pojmenovány i s názvy rostlin.

2.     správné sepsání 10 živočichů, kteří by si na našem „krmítku“ pochutnali

3.     zajímavý nápad, provedení

4.      vhodné umístění krmítka

Nikdo neříká jak má krmítko vypadat, vše je na vaší fantazii. Zkuste pro výrobu používat co nejvíce přírodní materiály, snažte se vyhnout umělým materiálům.

Těšíme se na Vaše nápady

Krmítka jsem od všech skupin dostali. Všichni si s ním dali v práci, podle dostupných informací to i děti bavilo. Níže se můžete podívat na některá krmítka. Sami můžete posoudit, jak se děti snažily, a že fantazie je věc nádherná. 

vypracovaná krmítka 

Gratulujeme k postupu do dalšího kola!

 

3. KOLO - poznávačka přírody Středočeského kraje - online

Poznávačka přírody Středočeského kraje. Děti mohly poznávačku vyplnit od 23.10. do 25.10. Ve třetím kole měly děti stejné podmínky jako v kole s rozdílem, že tento test nebyl časově omezený. Do 4. kola postoupilo 6 nejlepších skupin z každé kategorie

Povolené pomůcky: Odborná literatura, internet, sešity, učebnice. 
Není povolena konzultace s vyučujícím.
 

Gratulujeme postupujícím!

 

4. KOLO - projekt naučná stezka

I. kategorie

Vytvořte tabuli Vaší naučné stezky představující vybrané, přírodně zajímavé území ve vašem okolí. Vyberte si však území, na kterém žádná naučná stezka či jiné informační tabule o přírodě zatím nejsou, (území můžete vybrat jakékoliv něčím pro Vás zajímavé, les, louka, okolí rybníku, ale i třeba městský park, část vesnice…).

Tabule musí být minimálně formátu A2

Tabule musí obsahovat tyto informace:

1. Název stezky, čím je tato oblast zajímavá a proč stojí za návštěvu, popis krajiny, případně historie vybraného území.

2. Živočichové - minimálně 10 druhů, které jste na území viděli nebo předpokládáte, že by tam mohli žít.

3. Rostlinstvo (byliny i stromy) - minimálně 10 druhů, které jste na území viděli nebo předpokládáte, že by tam mohly růst.

Hodnocení

-          Celkový dojem, pracnost provedení, srozumitelnost a přehlednost.

-          Dodržení počtu uvedených živočichů a rostlin.

-          Odbornou správnost - pravděpodobnost výskytu.

Při tvorbě využívejte fotografie, kresby, materiál z okolí, vlastní texty, cokoliv Vás napadne tak, aby tabule zaujala, co nejširší řadu návštěvníků. Čerpat můžete z knih, internetu, časopisů a vlastních návštěv území.

Zajímavé nápady vítány! Hotové tabule musíte nafotit (případně naskenovat), abyste nám je mohli poslat k vyhodnocení a to nejpozději do 1. 12. 2017.

II. a III. kategorie

Vytvořte 3 tabule Vaší naučné stezky představující vybrané, přírodně zajímavé území ve vašem okolí. Vyberte si však území, na kterém žádná naučná stezka či jiné informační tabule o přírodě zatím nejsou, (území můžete vybrat jakékoliv něčím pro Vás zajímavé, les, louka, okolí rybníku, ale i třeba městský park, část vesnice…).

Tabule musí být minimálně formátu A3 s následujícím rozdělením:

1. Tabule - krajina a historie vybraného území, úvod – název stezky, čím je tato oblast zajímavá a stojí za návštěvu

2. Tabule - živočichové - minimálně 10 druhů (český i latinský název), které jste na území viděli nebo tam mohli žít.

3. Tabule - rostlinstvo (byliny i stromy) - minimálně 10 druhů (český i latinský název), které jste na území viděli nebo by tam mohly růst. 

Hodnocení

-          Celkový dojem, pracnost provedení, srozumitelnost a přehlednost. 

-          Dodržení počtu uvedených živočichů a rostlin, 

-          Odbornou správnost - pravděpodobnost výskytu, 

Při tvorbě využívejte fotografie, kresby, materiál z okolí, vlastní texty, cokoliv Vás napadne tak, aby tabule zaujala, co nejširší řadu návštěvníků. Čerpat můžete z knih, internetu, časopisů a vlastních návštěv území.

Zajímavé nápady vítány! Hotové tabule musíte nafotit (případně naskenovat), abyste nám je mohli poslat k vyhodnocení a to nejpozději do 1. 12. 2017.

Do finále postoupí 5 nejlepších prácí z každé kategorie, finále pak proběhne v termínech 18. - 20. 12. 2017 na NSEV Kladno - Čabárna v budově CEV

 

FINÁLE

Finále probíhalo v budově CEV Kladno – Čabárna, pro každou kategorii v jiný den. Do finále postoupilo z I. kategorie dvě skupiny, z II. a II. kategorie 5 skupin.

Postupující skupiny dorazily všechny až na výjimky v plném počtu. Všechny finálové dny se moc povedly. Děti ve finále absolvovaly vědomostní test, pak následovala prezentace svých projektů a nakonec poznávací test živých zvířat na záchranné stanici Aves. Plněním úkolů nám děti předvedly svými schopnosti, co jim soutěž dala a jak svědomitě se připravovaly a co vše si odnesly. Pro všechny skupiny čekaly zajímavé ceny. Děti načerpaly spoustu informací a zkušeností od ostatních skupin i pedagogický doprovod si vyměnil mezi s sebou spoustu informací.

Celkově shrnuto, byla soutěž velmi přínosná pro všechny včetně organizátorů a již teď máme zájem o další ročník.

Umístění:

                I. kategorie

1. místo 101. -  ZŠ a MŠ Zd. Petříka 1756, Kladno 3.B (Vítová, Čebiš, Čermáková, Odlas, Baráková)

2. místo 102. - ZŠ a MŠ Zd. Petříka 1756, Kladno 4.A (Hricišáková, Stará, Brunclík, Klouček, Strnadel, Brož)

II. kategorie

1. místo 208. – ZŠ Jílové u Prahy (Kostečková, Chlumecká, Nagyová, Vršníková, Bartoňová)

2. místo 204. - ZŠ a MŠ Zd. Petříka 1756, Kladno (Doležílková, Kolbuchová, Berezněvová, Barabášová, Šverma, Lada)

3. místo 203. – ZŠ Mšeno, Boleslavská 360 (Charvátová, Jizbová, Vašíček, Vyhlas, Větrovcová, Fanta)

     III. kategorie

1. místo 306. – Gymnázium Kladno (Dědicová, Doležílková, Obitko, Bečka, Paier, Votoček)

2. místo 305. – 2.ZŠ Rakovník (Peterka, Daňková, Kelich, Kraus)

3. místo 307. – Gymnázium Kladno (Malíková, Neubauerová, Plasová, Nováková, Hadrbulcová, Beníšková)

Gratulujeme všem výherním skupinám a ostatním děkujeme za účast. Budeme se těšit na další ročníky!