"Příroda, ve které žijeme, aneb stromy, paměť věků" 2018.

 

Cílem aktivity je poznávání přírody v našem okolí a důležitost její ochrany. Letos jsme vybrali téma stromy. Děti ukáží své znalosti přírody, zároveň předvedou i tvůrčí zručnost a ve finále schopnost obhajoby svých názorů a prací.

V soutěžící skupině musí být minimálně 4 a maximálně 6 dětí. Soutěž bude mít 4 kola (dvě kola budou online přes internet a dvě budou především na tvůrčí práci a využití teorie v praxi). Následuje finále, do kterého může postoupit 5 nejlepší skupin z každé kategorie. Pro postup do dalšího kola musí každá skupina splnit daný počet bodů. Finále se uskuteční v budově CEV pro každou kategorii v samostatný den (17. – 20. 12. 2018).

Kategorie:

 1. 4. - 5. třída
 2. 6. - 7. třída
 3. 8. - 9. třída
 4. SŠ a SOU

Kola:

 1. Poznávací test -  online (1. – 5. 10. 2018)
 2. Použití přírodnin v praxi (15. – 26. 10. 2018)
 3. Vědomostní přírodovědný test  - online (5. – 9. 11. 2018)
 4. Tvorba vlastního projektu -  Monitoring  a představení památných a jinak významných stromů ve svém okolí. (12. – 30. 11. 2018)
 

Finálové dny 2018:

Součástí všech finálových dnů byl znalostní test, poznávací test živých stromů a v neposlední řadě prezentace svého projektu o památném stromu. Finále se konalo pro každou kategorii v jiný den a zúčastnilo se jich 5 nejlepších skupin z dané kategorie, finálové kolo se konalo zhruba od 9. - 12. hodin. Celkově se zúčastnilo soutěže 34 kupin s cca 170 dětmi. V I. kategorii bylo přihlášeno 5 skupin, ve II. kategorii 13 skupin, ve III. kategorii 11 skupin, IV. ktegorii 5 skupin. 
 

Umístění I. kategorie

1. místo 2. ZŠ Rakovník
2. místo ZŠ a MŠ Jesenice
3. místo ZŠ a MŠ Zdeňka Petříka, Kladno
4. místo ZŠ a MŠ Doksy
5. místo ZŠ a MŠ Mšeno
 

Umístění II. kategorie

1. místo Gymnázium Rakovník
2. místo Gymnázium Kladno
3. místo ZŠ a MŠ Komenského Nové Strašecí
4. místo ZŠ a MŠ Komenského Nové Strašecí
5. místo ZŠ a MŠ Jiráskova, Kladno
 

Umístění III. kategorie

1. místo Gymnázium Kladno
2. místo 2. ZŠ Rakovník
3. místo Gymnázium Kladno
4. místo ZŠ a MŠ Jesenice
5. místo ZŠ a MŠ Vašatova, Kladno
 

Umístění IV. kategorie

1. místo Gymnázium J.A. Komenského Nové strašecí 
2. místo Gymnázium Jana Palacha, Mělník
3. místo SPŠ a VOŠ Jana Pacha, Kladno
 

Školy přihlášené do soutěže 2018: 

ZŠ a MŠ Kladno, Zd. Peříka 1756 www.2zskladno.cz
ZŠ a MŠ Kladno Vašatova 1438 www.zskladnovasatova.cz
ZŠ a MŠ Jesenice zsjesenice.cz
ZŠ a MŠ J.A.Komenského Nové Strašecí zsnovestraseci.cz
ZŠ Mšeno www.zsmseno.cz
Gymnázium Kladno www.gymnasiumkladno.cz/
ZŠ Jílové u Prahy www.zsjilove.cz/
ZŠ a MŠ Kladno, Jiráskova 457 www.zsmsjiraskova.cz/zs/
2. ZŠ Rakovník www.2zsrako.cz/
ZŠ a MŠ Doksy u Kladna www.skoladoksy.cz
Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník gzw.cz/
Gymnázium Jana Palacha, Mělník www.gjp-me.cz/
ZŠ a MŠ Vodárenská, Kladno www.8zsamskladno.cz/zs-a-ms/zakladni-skola/
SpŠ a VOŠ Kladno www.spskladno.cz/
SOU Nové Strašecí www.souzns.cz/
Střední lesnická škola a střední odborné učiliště Křivoklát, Písky www.sls-krivoklat.cz/
Gymnázium J.A.Komenského Nové Strašecí www.gym-ns.cz/
 
 

1. kolo 2018, poznávací test

První kolo máme za sebou, děti podle kategorií měly daný počet fotografií dřevin, které musely poznat. Otázky s možností byly za 1bod, otázky bez možností za dva. Pro postup do dalšího kola musela skupina dosáhnout 70%.

Test byl zpřístupněn od pondělí 1. 10. od 6 hodin do pátku 5. 10. do 16 hodin. Na test měly děti 60minut od přihlášení. Povolené pomůcky byly odborná literatura, internet, sešity, učebnice, encyklopedie, atlasy aj.. Skupina vyplnila jeden test za celou skupinu, bez konzultace s vyučujícím.

2. kolo 2018, použití přírodnin v praxi

Abychom pořád jen nestudovali, tak jsme tvořili a to přírodní dekoraci, interiérovou nebo exteriérovou, vyrobenou převážně z dřevin. Může to být věnec, svícen, závěs, nazdobená váza, nazdobená dýně apod. Cokoliv Vás napadne, fantazii se meze nekladou.

Po vytvoření vše maximálně 3x vyfoťte a pošlete na tento email: barbora.barabasova@nsev-kladno.cz nebo na cabarna@nsev-kladno.cz

Pravidla:Použití 8 - 15 druhů dřevin - dle kategorie (větve, plody, kůra, listy apod.)

 • Do mailu přiložte seznam použitých dřevin, nejstarší kategorie navíc latinu a čeleď
 • Snažte se použít co nejvíce přírodních materiálů a co nejméně umělé hmoty
 • Fotografie se seznamem musí dorazit nejpozději do 26. 10. 2018

 

3. kolo 2018, vědomostní test online

 

Finále 2018 

Fotografie ZDE
 

"Příroda, ve které žijeme" 2017

Školy přihlášené do soutěže: 

 
ZŠ a MŠ Kladno Velvarská 1206  www.zsmsvelvarska.cz/zs/#159
 ZŠ a MŠ Kladno, Zd. Peříka 1756 www.2zskladno.cz
ZŠ a MŠ Kladno Vašatova 1438 www.zskladnovasatova.cz
ZŠ a MŠ Jesenice zsjesenice.cz
ZŠ a MŠ J.A.Komenského Nové Strašecí zsnovestraseci.cz
ZŠ Mšeno www.zsmseno.cz
Gymnázium Kladno www.gymnasiumkladno.cz/
ZŠ Jílové u Prahy www.zsjilove.cz/
ZŠ a MŠ Kladno, Jiráskova 457 www.zsmsjiraskova.cz/zs/
2. ZŠ Rakovník www.2zsrako.cz/
ZŠ a MŠ Kladno, Doberská 323 www.6zskladno.cz/
 
 

1. KOLO - vědomostní test online

První kolo soutěže je za námi. Test děti mohly vyplnit během 3 dnů 25. 9. od 8.00 do 27. 9. do 17.00 hodin. Jakmile se přihlásily do online systému, měly na test 45minut. V testu se děti mohly vracet zpět k otázkám, které třeba nevěděly. Otázky s možnostmi byly za 1bod, otázky se slovní odpovědí za 2body. 
 
Povolené pomůcky: Odborná literatura, internet, sešity, učebnice. Skupina vyplní jeden test za celou skupinu.
Není povolena konzultace s vyučujícím.
 
Každá kategorie měla jiný počet otázek. 

 

2. KOLO - "KRMÍTKO JINAK"

Vyrobte z přírodnin a různých plodů dekoraci, která bude sloužit jako krmítko pro různé živočichy.

Při výrobě použijte minimálně 10 různých plodů, které najdete v přírodě, cestou do školy, na školní zahradě, v lese ….

Hotovou dekoraci „krmítko“ pak umístěte na školní zahradě nebo v nejbližším okolí. Vše pak nafoťte, i s umístěním. Plody správně pojmenujte a napište i z jaké rostliny je. Dále se zamyslete nebo krmítko chvíli pozorujte a napište alespoň 10 živočichů, kteří by si na našem „krmítku“ pochutnali.

2 fotografie (jedna krmítka pro kontrolu použitých plodů, druhá fotografie umístění krmítka), dále seznam použitých plodů s názvy rostlin a seznam možných živočichů zašlete mailem na: cabarna@nsev-kladno.cz, do předmětu mailu prosím zadejte vaše číslo skupiny.

Hodnotí se:

1.     zda bylo použito skutečně 10 různých plodů, které byly správně pojmenovány i s názvy rostlin.

2.     správné sepsání 10 živočichů, kteří by si na našem „krmítku“ pochutnali

3.     zajímavý nápad, provedení

4.      vhodné umístění krmítka

Nikdo neříká jak má krmítko vypadat, vše je na vaší fantazii. Zkuste pro výrobu používat co nejvíce přírodní materiály, snažte se vyhnout umělým materiálům. Krmítka jsem od všech skupin dostali. Všichni si s ním dali v práci, podle dostupných informací to i děti bavilo. Níže se můžete podívat na některá krmítka. Sami můžete posoudit, jak se děti snažily, a že fantazie je věc nádherná. 

vypracovaná krmítka 

 

3. KOLO - poznávačka přírody Středočeského kraje - online

Poznávačka přírody Středočeského kraje. Děti mohly poznávačku vyplnit od 23.10. do 25.10. Ve třetím kole měly děti stejné podmínky jako v kole s rozdílem, že tento test nebyl časově omezený. Do 4. kola postoupilo 6 nejlepších skupin z každé kategorie

Povolené pomůcky: Odborná literatura, internet, sešity, učebnice. 
Není povolena konzultace s vyučujícím.
 
 

4. KOLO - projekt naučná stezka

I. kategorie

Vytvořte tabuli Vaší naučné stezky představující vybrané, přírodně zajímavé území ve vašem okolí. Vyberte si však území, na kterém žádná naučná stezka či jiné informační tabule o přírodě zatím nejsou, (území můžete vybrat jakékoliv něčím pro Vás zajímavé, les, louka, okolí rybníku, ale i třeba městský park, část vesnice…).

Tabule musí být minimálně formátu A2

Tabule musí obsahovat tyto informace:

1. Název stezky, čím je tato oblast zajímavá a proč stojí za návštěvu, popis krajiny, případně historie vybraného území.

2. Živočichové - minimálně 10 druhů, které jste na území viděli nebo předpokládáte, že by tam mohli žít.

3. Rostlinstvo (byliny i stromy) - minimálně 10 druhů, které jste na území viděli nebo předpokládáte, že by tam mohly růst.

Hodnocení

-          Celkový dojem, pracnost provedení, srozumitelnost a přehlednost.

-          Dodržení počtu uvedených živočichů a rostlin.

-          Odbornou správnost - pravděpodobnost výskytu.

Při tvorbě využívejte fotografie, kresby, materiál z okolí, vlastní texty, cokoliv Vás napadne tak, aby tabule zaujala, co nejširší řadu návštěvníků. Čerpat můžete z knih, internetu, časopisů a vlastních návštěv území.

Zajímavé nápady vítány! Hotové tabule musíte nafotit (případně naskenovat), abyste nám je mohli poslat k vyhodnocení a to nejpozději do 1. 12. 2017.

II. a III. kategorie

Vytvořte 3 tabule Vaší naučné stezky představující vybrané, přírodně zajímavé území ve vašem okolí. Vyberte si však území, na kterém žádná naučná stezka či jiné informační tabule o přírodě zatím nejsou, (území můžete vybrat jakékoliv něčím pro Vás zajímavé, les, louka, okolí rybníku, ale i třeba městský park, část vesnice…).

Tabule musí být minimálně formátu A3 s následujícím rozdělením:

1. Tabule - krajina a historie vybraného území, úvod – název stezky, čím je tato oblast zajímavá a stojí za návštěvu

2. Tabule - živočichové - minimálně 10 druhů (český i latinský název), které jste na území viděli nebo tam mohli žít.

3. Tabule - rostlinstvo (byliny i stromy) - minimálně 10 druhů (český i latinský název), které jste na území viděli nebo by tam mohly růst. 

Hodnocení

-          Celkový dojem, pracnost provedení, srozumitelnost a přehlednost. 

-          Dodržení počtu uvedených živočichů a rostlin, 

-          Odbornou správnost - pravděpodobnost výskytu, 

Při tvorbě využívejte fotografie, kresby, materiál z okolí, vlastní texty, cokoliv Vás napadne tak, aby tabule zaujala, co nejširší řadu návštěvníků. Čerpat můžete z knih, internetu, časopisů a vlastních návštěv území. Zajímavé nápady vítány! Hotové tabule musíte nafotit (případně naskenovat), abyste nám je mohli poslat k vyhodnocení a to nejpozději do 1. 12. 2017. Do finále postoupí 5 nejlepších prácí z každé kategorie, finále pak proběhne v termínech 18. - 20. 12. 2017 na NSEV Kladno - Čabárna v budově CEV

 

FINÁLE

Finále probíhalo v budově CEV Kladno – Čabárna, pro každou kategorii v jiný den. Do finále postoupilo z I. kategorie dvě skupiny, z II. a II. kategorie 5 skupin.

Postupující skupiny dorazily všechny až na výjimky v plném počtu. Všechny finálové dny se moc povedly. Děti ve finále absolvovaly vědomostní test, pak následovala prezentace svých projektů a nakonec poznávací test živých zvířat na záchranné stanici Aves. Plněním úkolů nám děti předvedly svými schopnosti, co jim soutěž dala a jak svědomitě se připravovaly a co vše si odnesly. Pro všechny skupiny čekaly zajímavé ceny. Děti načerpaly spoustu informací a zkušeností od ostatních skupin i pedagogický doprovod si vyměnil mezi s sebou spoustu informací. Celkově shrnuto, byla soutěž velmi přínosná pro všechny včetně organizátorů a již teď máme zájem o další ročník.

Umístění:

                I. kategorie

1. místo 101. -  ZŠ a MŠ Zd. Petříka 1756, Kladno 3.B (Vítová, Čebiš, Čermáková, Odlas, Baráková)

2. místo 102. - ZŠ a MŠ Zd. Petříka 1756, Kladno 4.A (Hricišáková, Stará, Brunclík, Klouček, Strnadel, Brož)

II. kategorie

1. místo 208. – ZŠ Jílové u Prahy (Kostečková, Chlumecká, Nagyová, Vršníková, Bartoňová)

2. místo 204. - ZŠ a MŠ Zd. Petříka 1756, Kladno (Doležílková, Kolbuchová, Berezněvová, Barabášová, Šverma, Lada)

3. místo 203. – ZŠ Mšeno, Boleslavská 360 (Charvátová, Jizbová, Vašíček, Vyhlas, Větrovcová, Fanta)

     III. kategorie

1. místo 306. – Gymnázium Kladno (Dědicová, Doležílková, Obitko, Bečka, Paier, Votoček)

2. místo 305. – 2.ZŠ Rakovník (Peterka, Daňková, Kelich, Kraus)

3. místo 307. – Gymnázium Kladno (Malíková, Neubauerová, Plasová, Nováková, Hadrbulcová, Beníšková)

Gratulujeme všem výherním skupinám a ostatním děkujeme za účast. Budeme se těšit na další ročníky!