Půldenní programy pro MŠ, ZŠ a SŠ

Organizační podmínky

 

Tyto programy trvají 3 vyučovací hodiny, jsou určeny pro MŠ, ZŠ a SŠ. V případě programu pro MŠ lze délku přizpůsobit vašim požadavkům (program může být i kratší). Programy budou probíhat částečně venku a částečně uvnitř, proto prosíme, aby děti měly s sebou přezůvky a oblečení vhodné i na činnosti v přírodě.

Programy lze objednávat pouze na pondělí, úterý a středu. Začátek je vždy v 9.00 hod a konec v 11.30 hod. Po dohodě je možné přizpůsobit začátek vaší dopravě, ale nejdříve od 8.30 a nejpozději od 9.30 hod. Konec programu se příslušně posune.

Počet účastníků na jednom programu je min. 10, max. 30 dětí.  Prosíme o dodržení, vyberte si téma přiměřené věku dětí. Není-li uvedeno u programu jinak, je přizpůsobitelný všem třídám ZŠ i SŠ. Přijede-li vás více než 30 dětí, nebude program bohužel realizován. 

Za kázeň a bezpečnost během programu odpovídá doprovázející pedagog (vedoucí).

Objednávání programů

 

Objednávky provádějte v Objednávkovém kalendáři.

Tento systém vám ukazuje aktuálně volné termíny a vy si můžete v klidu vybírat, můžete si případně sami změnit termín i vybraný program (nejpozději však 1měsíc před realizací). Ihned obdržíte potvrzení rezervace a systém vám emailem zašle týden před realizací připomínku o objednaném programu.

Objednávat lze také mailem na ludek.hora@nsev-kladno.cz nebo na tel.: 605 074 610, Objednávejte s dostatečným předstihem, připravte si více termínů a název programu, o který byste měli zájem. Po vzájemné dohodě o objednávaných programech vám bude zaslán potvrzující mail vaší objednávky. Tento mail je poté pro obě strany závazný.

Cena půldenního programu

 

Cena za dítě je 50 Kč, minimální částka za program je 500,- Kč (tj. částka za 10 dětí)

Ceny programů jsou dotovány.

Nabídka půldenních programů pro MŠ

 

1. Kosí rok

Děti si zahrají na kosí rodinku a v kůži kosů zjistí, čím se kos živí, kde bydlí a čím se celý rok zabývá.

2. Jak to chodí u mravenců

Seznámíme se s životem mravenců, jak funguje mraveniště, co mravenci jedí a co mají celý den mravenci na práci.

3. Jak roste strom aneb život stromu

Děti se seznámí s životem stromu od sběru semínek, přes vysazení stromku, péči v lese, až po kácení a zpracování dřeva. Různé lesnické činnosti si děti vyzkouší formou hry.

4. Čarodějův učeň

Malí učni přichází do učení k našemu čarodějovi, aby se naučili nová kouzla. Vyrobí si svůj vlastní papír, na který si budou moci něco nakreslit pravým husím brkem a inkoustem.

5. Příroda - největší stavebnice

Cílem programu je vysvětlit nejmenším dětem pojem rozmanitá příroda – co si pod tímto pojmem představit a proč je pro nás důležitá. Pomocí dřevěné stavebnice a dalších prvků z přírodnin si děti sestaví vlastní krajinu tak, aby byla co nejpestřejší. Program je doplněn řadou her a tvořivých aktivit. 

6. Výlet do přírody

Vydáme se společně s dětmi na výlet do přírody. Dozvíme se co s sebou vzít, co můžeme pozorovat v lese, na louce i ve vodě, ale také se zamyslíme nad tím, co do přírody nepatří. Během naší procházky procvičíme také všechny své smysly.  

Program lze realizovat venku i uvnitř 

7. Vyprávění úhoře Matěje - novinka

Postavička úhoře Matěje provede děti životem v moři, tropických řekách i v našich vodách. Formou hry se seznámí s odlišnostmi života v jednotlivých prostředích a některými druhy živočichů.

Nabídka půldenních programů pro ZŠ a SŠ

 

1. Zima v přírodě

Děti se zde seznámí s ději v zimní přírodě, se zimním počasím a zimními zvláštnostmi. Program je doplněn zajímavými pokusy. Věnujeme se i přizpůsobení živočichů a rostlin životu v chladu. 

Program realizujeme pouze v zimním období – od začátku prosince do 15. března (dle počasí).

2. Proměny lesa

Program se věnuje našim lesům (živočichů i rostlinám). Děti se seznámí s různými typy lesa podle stanovišť i druhové skladby a jejich významem pro přírodu a člověka. Zahrajeme si na pozorovatele přírody (práce s dalekohledy) a seznámíme se s  živočichy našeho lesa.

3. Člověk a zvířata

Děti se stanou pracovníky záchranné stanice, vyzkouší si zachraňování zraněných zvířat, naučí se správné postupy při záchraně zvířat.  Dozví se také co všechno má správná záchranná stanice mít a co potřebuje ke svému provozu.  

4. Cesta PET lahve (od 4.třídy): 

Projdeme si cestu plastové lahve od těžby ropy, přes výrobu a použití, až po recyklaci. Názornými ukázkami, pokusy a formou hry si ukážeme, jak komplikovanou cestu musí plastová láhev za svůj život urazit. Žáci si zhotoví vlastní výrobek z PET lahve, kterou si na program přinesou (prázdná 1,5l plastová lahev).

5. Vynálezy přírody (od 4.třídy)

Program žákům ukáže velkou škálu vědeckých vynálezů, které jsou inspirovány jevy z přírody. Vysvětlíme si, kde se nechali inspirovat vynálezci suchého zipu, vrtulníku nebo třeba pneumatického kladiva a některé vynálezy si sami ověříme.

6. Potřebuje příroda pomoc? 

Zamyslíme se nad tím, zda příroda potřebuje lidskou pomoc a kdy má smysl. Ukážeme dětem, kde různá zvířata bydlí a jak jim můžeme být nápomocní. Proč a jak postavit hmyzí domeček, broukoviště nebo domeček pro ježka se děti nejen dozví ale i vyzkouší...

7. Víte, že..?

Vysvětlíme si základní přírodovědné pojmy, se kterými se děti od malička setkávají, mnohdy však nevědí, co přesně znamenají.. jak vlastně poznáme brouka? Jaký je rozdíl mezi zajícem a králíkem? Hravou a tvořivou formou zodpovíme všetečné otázky zvídavých školáčků.

8. Od semínka po výrobek

Podíváme se na strom z mnoha pohledů. Projdeme zrychleně život stromu od sběru semínek, přes lesní školku, výsadbu stromků do lesa, péči o ně až po těžbu dřeva. Nakonec se zamyslíme nad tím, co vše a z jakého dřeva se vyrábělo a vyrábí. 

9. Ptačí svět

Vydáme se s dětmi do úžasného ptačího světa.  Poznáme zajímavosti ptačího těla, nahlédneme do ptačích příbytků, zjistíme co ptáky čeká  na dlouhých tahových cestách a co nám chtějí říci svými hlasy.Vydáme se s dětmi do úžasného ptačího světa.  Poznáme zajímavosti ptačího těla, nahlédneme do ptačích příbytků, zjistíme co ptáky čeká  na dlouhých tahových cestách a co nám chtějí říci svými hlasy. 

10. Život ve vodě a kolem ní - novinka

Děti si vyzkouší roli výzkumníků. Prozkoumají život v drobných tocích v okolí střediska, vyzkouší si určit čistotu vody a další zajímavá měření a seznámí se s některými živočichy kolem vody a zamyslí se nad jejich přizpůsobení životu ve vodě.  Během programu se děti dělí do skupin a střídají se na jednotlivých stanovištích. 

Program realizujeme od bžezna do konce října, dle počasí.

11. Vetřelci v naší přírodě (od 4.třídy) - novinka

Ujasníme si termín co je původní a nepůvodní živočich či rostlina, jak se k nám dostávají a jaká jsou rizika. Některé druhy si představíme a pomocí různých názorných aktivit si vysvětlíme jejich vliv na naši přírodu. Na závěr se zamyslíme nad tím, zda lze problém s nepůvodními druhy řešit.

12. Jak ulehčit přírodě?  (od 4.třídy) - novinka

V programu se děti dozvědí, jak můžeme sami předcházet vzniku odpadu. Povíme si, jak správně třídit a jak se dá jaký odpad recyklovat. Zahrajeme si kvíz, rozebereme skládku a děti dostanou spoustu otázek k zamyšlení. Vyzkoušíme si, jak si lze doma jednoduše vyrobit vlastní mýdlo, které si děti i odnesou.