Půldenní programy pro MŠ, ZŠ a SŠ

 

Organizační podmínky

Tyto programy trvají 3 vyučovací hodiny, jsou určeny pro MŠ, ZŠ a SŠ. V případě programu pro MŠ lze délku přizpůsobit vašim požadavkům (program může být i kratší). Programy budou probíhat částečně venku a částečně uvnitř, proto prosíme, aby děti měly s sebou přezůvky a oblečení vhodné i na činnosti v přírodě. Programy lze objednávat pouze na pondělí, úterý a středu. Začátek je vždy v 9.00 hod a konec v 11.30 hod. Po dohodě je možné přizpůsobit začátek vaší dopravě, ale nejdříve od 8.30 a nejpozději od 9.30 hod. Konec programu se příslušně posune. Počet účastníků na jednom programu je min. 15, max. 30 dětí.  Prosíme o dodržení, vyberte si téma přiměřené věku dětí. Není-li uvedeno u programu jinak, je přizpůsobitelný všem třídám ZŠ i SŠ. Přijede-li vás více než 30 dětí, nebude program bohužel realizován. Za kázeň a bezpečnost během programu odpovídá doprovázející pedagog (vedoucí).

 

Objednávání programů

Objednávky provádějte v Objednávkovém kalendáři.

Tento systém vám ukazuje aktuálně volné termíny a vy si můžete v klidu vybírat, můžete si případně sami změnit termín i vybraný program (nejpozději však 1měsíc před realizací). Ihned obdržíte potvrzení rezervace a systém vám emailem zašle týden před realizací připomínku o objednaném programu. Objednávat lze také mailem na ludek.hora@nsev-kladno.cz nebo na tel.: 605 074 610. Objednávejte s dostatečným předstihem, připravte si více termínů a název programu, o který byste měli zájem. Po vzájemné dohodě o objednávaných programech vám bude zaslán potvrzující mail vaší objednávky. Tento mail je poté pro obě strany závazný.

 

Cena půldenního programu

Cena za dítě je 60 Kč, minimální částka za program je 900,- Kč (tj. částka za 15 dětí).

Ceny programů jsou dotovány.

 

Nabídka půldenních programů pro MŠ

1. Kosí rok    

Děti si zahrají na kosí rodinku a v kůži kosů zjistí, čím se kos živí, kde bydlí a čím se celý rok zabývá.

2. Jak to chodí u mravenců - realizace pouze v učebně

Seznámíme se s životem mravenců, jak funguje mraveniště, co mravenci jedí a co mají celý den na práci.

3. Jak roste strom aneb život stromu - realizace od 1. 4. do 3. 10 venku, jinak v učebně

Děti se seznámí s životem stromu od sběru semínek, přes vysazení stromku, péči v lese, až po kácení a zpracování dřeva. Různé lesnické činnosti si děti vyzkouší formou hry.

4. Čarodějův učeň - realizace pouze v učebně

Malí učni přichází do učení k našemu čarodějovi, aby se naučili nová kouzla. Vyrobí si svůj vlastní papír, na který si budou moci něco nakreslit pravým husím brkem a inkoustem.

5. Příroda, největší stavebnice - realizace pouze v učebně

Cílem programu je vysvětlit nejmenším dětem pojem rozmanitá příroda – co si pod tímto pojmem představit a proč je pro nás důležitá. Pomocí dřevěné stavebnice a dalších prvků z přírodnin si děti sestaví vlastní krajinu tak, aby byla co nejpestřejší. Program je doplněn řadou her a tvořivých aktivit.

6. Rostliny v přírodě 

Děti se hravou formou seznámí s různými druhy rostlin, které mohou v přírodě snadno poznat. Dozví se, které květiny se často využívají v domácím léčitelství a na které si radši mají dávat pozor.

7. Výlet do přírody

Vydáme se společně s dětmi na výlet do přírody. Dozvíme se, co s sebou vzít, co můžeme pozorovat v lese, na louce i ve vodě, ale také se zamyslíme nad tím, co do přírody nepatří. Během naší procházky procvičíme také všechny své smysly. Program lze realizovat venku i uvnitř.

8. Vyprávění úhoře Matěje

Postavička úhoře Matěje provede děti životem v moři, tropických řekách i v našich vodách. Formou hry se seznámí s odlišnostmi života v jednotlivých prostředích a některými druhy živočichů.

 

Nabídka půldenních programů pro ZŠ a SŠ

1. Zima v přírodě - realizace pouze od 1. 12. do 15. 3. částečně v učebně, částečně venku

Děti se seznámí s ději v zimní přírodě, se zimním počasím a zimními zvláštnostmi. Program je doplněn zajímavými pokusy. Věnujeme se i přizpůsobení živočichů a rostlin životu v chladu.

2. Proměny lesa - realizace částečně v učebně, částečně venku

Program se věnuje našim lesům (živočichům i rostlinám). Děti se seznámí s různými typy lesa podle stanovišť i druhové skladby a jejich významem pro přírodu a člověka. Zahrajeme si na pozorovatele přírody (práce s dalekohledy) a seznámíme se s  živočichy našeho lesa.

3. Člověk a zvířata - realizace částečně v učebně, částečně venku

Děti se stanou pracovníky záchranné stanice, vyzkouší si zachraňování zraněných zvířat, naučí se správné postupy při záchraně zvířat.  Dozví se také, co všechno má správná záchranná stanice mít a co potřebuje ke svému provozu.  

4. Cesta PET lahve (od 4. třídy) - realizace pouze v učebně

Projdeme si cestu plastové lahve od těžby ropy, přes výrobu a použití, až po recyklaci. Názornými ukázkami, pokusy a formou hry si ukážeme, jak komplikovanou cestu musí plastová láhev za svůj život urazit. Žáci si zhotoví vlastní výrobek z PET lahve, kterou si na program přinesou (prázdná 1,5 l plastová lahev).

5. Vynálezy přírody (od 4. třídy) - realizace pouze v učebně

Program žákům ukáže velkou škálu vědeckých vynálezů, které jsou inspirovány jevy z přírody. Vysvětlíme si, kde se nechali inspirovat vynálezci suchého zipu, vrtulníku nebo třeba vlnitého plechu. Některé vynálezy si sami ověříme.

6. Ptačí svět - realizace částečně v učebně, částečně venku

Vydáme se s dětmi do úžasného ptačího světa. Poznáme zajímavosti ptačího těla, nahlédneme do ptačích příbytků a zjistíme, co ptáky čeká na dlouhých tahových cestách a co nám chtějí říci svými hlasy.

7. Život ve vodě a kolem ní. - realizace pouze od 1. 3. do 31. 10. venku

Děti si vyzkouší roli výzkumníků. Prozkoumají život v drobných tocích v okolí střediska, vyzkouší si určit čistotu vody a další zajímavá měření a seznámí se s některými živočichy kolem vody a zamyslí se nad jejich přizpůsobeními životu ve vodě.  Během programu se děti dělí do skupin a střídají se na jednotlivých stanovištích.

8. Jak ulehčit přírodě? (od 4. třídy) - realizace uvnitř, cena programu 70,-/dítě

V programu se děti dozvědí, jak každý z nás může sám předcházet vzniku odpadu. Jestli lze ušetřit obaly při nákupu nejen potravin děti zjistí během hry. A také si vyzkoušíme, jak si lze doma jednoduše vyrobit vlastní mýdlo a koupelovou sůl, které si děti i odnesou.

9. Třídíme správně? (od 4. třídy) 

V tomto programu si s dětmi vyzkoušíme, jak správně třídit a zjistíme, jakým způsobem se dá jaký odpad recyklovat a dále využít. Poodhalíme si význam značek na obalech, zahrajeme si kvíz, rozebereme skládku a děti dostanou spoustu otázek k zamyšlení.

10. Život na louce - realizace uvnitř i venku 

Cílem programu je tvořivou a hravou formou seznámit děti s hmyzí a rostlinnou říší naší přírody. Seznámí se podrobněji s některým hmyzem, rostlinami a jejich významem pro přírodu i člověka.

11. Cesta dřeva - NOVINKA (realizace po celý rok venku přímo v lese)

Podíváme se na strom z mnoha pohledů. Projdeme zrychleně životem stromu od sběru semínek, přes lesní školku, výsadbu stromků do lesa, péči o ně až po těžbu dřeva. Nakonec se zamyslíme nad tím, co vše a z jakého dřeva se vyrábělo a vyrábí.

12. Zahrada pro všechny (pro 1. - 4. třídu) - NOVINKA (realizace pouze od 1. 4. do 31.10.)

Děti si zahrají na zahradní architekty - zmapují okolí naší budovy a vytvoří plánek zahrady, která by byla užitečná lidem ale i rostlinám a jiným živým obyvatelům. Programem chceme dětem přiblížit principy permakulturního dělení a trvale udržitelných vztahů mezi člověkem a přírodním prostředím.