Ekologické výukové programy (EVP)

Nabízíme ekologické výukové programy (EVP) 

  • krátké (1 vyučovací hodina = 45 minut), 
  • půldenní (3 vyučovací hodiny)  
  • kombinaci krátkého výukového programu s prohlídkou záchranné stanice AVES s průvodcem (2 vyučovací hodiny).

Co to je ekologický výukový program?

 

Blok ekologicky a přírodovědně zaměřených aktivit pro děti, který může probíhat i v přírodě a je doplněn o různé praktické ukázky a činnosti k danému tématu. Do mnohých programů jsou zařazeny přírodovědně zaměřené hry. Během programu ukazujeme dětem přírodu ve vazbách a souvislostech. Náplň je vždy přizpůsobena věku a možnostem zájemců.

 

V současné době jsou již všechny termíny na programy na školní rok 2018/19 plně obsazeny.  

 

Programy na školní rok 2018/19 lze objednávat zde