Vycházky

Jedná se o vycházku nebo prohlídku dané lokality spojenou s odborným výkladem.

Organizační podmínky

  • Vycházky trvají 1- 3 hodiny (uvedeno u jednotlivých témat), jsou určeny pro MŠ.
  • Místo srazu s průvodcem a čas je potřeba dohodnout předem.
  • Vycházky lze objednávat pouze na čtvrtek a pátek.
  • Prosíme, aby měly děti oblečení vhodné pro pobyt v přírodě.
  • Počet účastníků na jednu exkurzi je min. 15, max. 30 účastníků, prosíme o dodržení.
  • Za kázeň a bezpečnost během vycházky odpovídá doprovázející pedagog (vedoucí).
  • V případě, že se rozhodnete z důvodu špatného počasí exkurzi zrušit, dejte vědět na tel.: 605 074 610 nejpozději 1 hodinu před počátkem.
  • Pokud usoudíme my, že z důvodu špatného počasí, či místních podmínek na dané lokalitě, nelze vycházku realizovat, budeme vás včas informovat, nejpozději 1 hodinu před začátkem vycházky.
  • Objednávat lze na tel.: 605 074 610 nebo mailem na ludek.hora@nsev-kladno.cz

Cena

50,- Kč za dítě, minimální částka 750,- Kč (tj. za 15 dětí)

Vycházky pro MŠ

Drvotova naučná stezka I - doba trvání 2 - 3 hodiny

Projdeme okolí Malých a Velkých Záplav, zavítáme k leknínovému jezírku a zastavíme se u pozůstatků koněspřežní dráhy. Výchozí místo: aut. zast. K. Žehrovice nebo dle dohody.

Drvotova naučná stezka II - doba trvání 2 - 3 hodiny

Projdeme okolí mokřadu Kalspot, povíme si o těžbě pískovce zvaného „Žehrovák“ a o živočiších a rostlinách v zatopených lomech. Výchozí místo: aut. zast. K. Žehrovice nebo dle dohody.

Vinařická horka - doba trvání 2 - 3 hodiny

Projdeme naučnou stezku na horce, seznámíme se s místním životem a geologickým původem horky. Výchozí místo: aut. zast. ve Vinařicích nebo dle dohody.

Naučná stezka Rakovník - doba trvání 2 - 3 hodiny

Projdeme naučnou stezku po bývalém tankodromu v Rakovníku a seznámíme se s místním životem křovinaté krajiny. Výchozí místo: náměstí v Rakovníku nebo dle dohody. (Případná doprava do Rakovníka a zpět není v ceně programu.)

Exkurze v Záchranné stanici Aves - doba trvání 1 - 2 hodiny (40,- za dítě)

Komentovaná prohlídka v Záchranné stanici Aves s možností krmení hospodářských zvířat.

Vycházky pro ZŠ a SŠ

Drvotova naučná stezka I - doba trvání 2 - 3 hodiny

Projdeme okolí Malých a Velkých Záplav, zavítáme k leknínovému jezírku a zastavíme se u pozůstatků koněspřežní dráhy. Výchozí místo: aut. zast. K. Žehrovice nebo dle dohody.

Drvotova naučná stezka II - doba trvání 2 - 3 hodiny

Projdeme okolí mokřadu Kalspot, povíme si o těžbě pískovce zvaného „Žehrovák“ a o živočiších a rostlinách v zatopených lomech. Výchozí místo: aut. zast. K. Žehrovice nebo dle dohody.

Vinařická horka - doba trvání 2 - 3 hodiny

Projdeme naučnou stezku na horce, seznámíme se s místním životem a geologickým původem horky. Výchozí místo: aut. zast. ve Vinařicích nebo dle dohody.

Halda RONNA - doba trvání 1 - 2 hodiny

Projdeme se po haldě bývalého dolu Ronna, poznáme biotop silně ovlivněný člověkem, budeme se věnovat zejména sukcesi, přírodním zvláštnostem a krajině. Z haldy je pěkný výhled do okolí. Výchozí místo: zastávka MHD Ronnovka nebo dle dohody.

Pašijová draha a hradiště Libušín - doba trvání 2 - 3 hodiny

Projdeme část chráněného území Pašijová draha - zajímavý lesní ekosystém smíšeného lesa, navštívíme pozůstatky bývalého hradiště v Libušíně a při cestě zpět si povíme něco o hospodaření v lese. Výchozí místo: Kladno - Rozdělov u Energie nebo dle dohody.

Naučná stezka Rakovník - doba trvání 2 - 3 hodiny

Projdeme naučnou stezku po bývalém tankodromu v Rakovníku a seznámíme se s místním životem křovinaté krajiny. Výchozí místo: náměstí v Rakovníku nebo dle dohody. (Případná doprava do Rakovníka a zpět není v ceně programu.)

Exkurze v Záchranné stanici Aves – doba trvání 1 - 2 hodiny (40,- za dítě)

Komentovaná prohlídka v Záchranné stanici Aves s možností krmení hospodářských zvířat.

 

Vycházky lze objednávat telefonicky na tel.č.: 605 074 610  nebo na email: ludek.hora@nsev-kladno.cz