Pobyty

 
 • Kompletní pobyt je pětidenní, příjezd v pondělí do 12.00 hod, odjezd v pátek do 13.00 hod.
 • Pobyty lze objednávat i na kratší dobu, nejméně však 3 dny (dvě noci).
 • Můžete si vybrat novinku ucelený pobytový program (ucelený na 5 dnů pro ZŠ a SŠ) nebo si jej sestavit z jednotlivých půldenních a odpoledních programů dle nabídky v objednávkovém listu, který vám bude zaslán po rezervaci pobytu.
 • Minimální počet účastníků je 15, maximální 30 osob.
 • Při počtu 15 a více dětí má pobyt a stravu 1 pedagog zdarma, při počtu 30 dětí mají pobyt a stravu zdarma 2 pedagogové.
 

Pobytový program dle vlastního výběru

 • Program si sami vyberete dle svého uvážení ze stálé nabídky programů.
 • Toto je kompletní týdenní program. Lze si však vybrat např. jen program v úterý, nebo jen exkurzi ve středu, nebo jen dopolední program po celou dobu pobytu apod. 
 • Konkrétní program si vyberete a předběžně označíte do objednávkového listu, který Vám bude zaslán po rezervaci pobytu.
 • Při nástupu si pak program upřesní doprovázející pedagog s lektorem podle aktuálního počasí a skladby dětí.

 

 

PO

do 12.00

příjezd

14.00 – 15.30

exkurze do ZS Aves

ÚT

9.00 – 11.30

dopolední program

14.00 – 15.30

odpolední program

ST

9.00 – 11.30

vycházka

-

-

ČT

9.00 – 11.30

dopolední program

14.00 – 15.30

odpolední program

do 13.00

odjezd

-

-

 
 

Ucelený pobytový program

Program je zaměřený na témata týkající se vlivu člověka na přírodu během našeho každodenního života. Společně najdeme, pojmenujeme a roztřídíme činnosti, kterými nejvíce škodíme přírodě a během týdne se jim budeme podrobněji věnovat. Využijeme k tomu okolí ekocentra i přímo věci, které děti mají s sebou, a které používají během pobytu. Po celý týden budeme zkoumat, poznávat, debatovat, hrát si, tvořit i samostatně pracovat. Program zakončí dětská konference, kde si představíme výsledky celotýdenní práce. Děti obdrží závěrečné osvědčení a materiály se kterými mohou dále ve škole pracovat i jako inspiraci pro rodiče. Na požádání zašleme podrobnější popis.

Harmonogram uceleného pobytového programu vám zašleme na vyžádání na emailu (ludek.hora@nsev-kladno.cz).

Speciální pobytový výukový program pro gymnázia a odborné SŠ

Speciální pětidenní nebo třídenní pobytový program pro gymnázia a odborné střední školy s tématem „Krajina ovlivněná člověkem“. Studenti se budou věnovat poznávání různých vlivů člověka na krajinu (průmyslem, zemědělstvím, dopravou atd.), k čemuž krajina původně průmyslového Kladna nabízí spoustu možností. Program probíhá z velké části v terénu a studenti si vyzkouší více praktických a průzkumných činností. U programu počítejte s příplatkem 100,- Kč za žáka na chemikálie používané v programu.

Ubytování a stravování

 • Ubytování je pro max. 30 dětí a je zajištěno na postelích s povlečením v 4 a 5 lůžkových pokojích s palandami, sociální zařízení je na patře (pro děti z MŠ, které nemohou spát na palandách, jsou k dispozici přistýlky).
 • Samostatný třílůžkový pokoj pro pedagogický dozor má vlastní sociální zařízení.
 • Strava je zajištěna 5x denně v budově střediska, pitný režim je rovněž zajištěn. 

Další informace

 • Za žáky v průběhu pobytu odpovídá pedagogický dozor.
 • Ve volném čase je možné zapůjčit si DVD a knihy z naší nabídky.
 • Zapůjčit lze rovněž sportovní potřeby, různé hry na ven i dovnitř nebo pinpongový stůl.
 • V přilehlém sadu lze využívat pískové hřiště, skluzavku s houpačkami a jinými herními prvky, altánek, teepee a travnatou louku.
 • V budově střediska je možný nákup drobných upomínkových předmětů, nápojů a pohlednic.

Objednávání pobytů a programů

 • Pobyty objednávejte přes objednávkový formulář případně telefonem na tel. č.: 605 074 610.
 • Po vaší rezervaci Vám bude zaslán objednávkový list.
 • Po obdržení vyplněného objednávkového listu vám zašleme ubytovací smlouvu s předběžným rozpočtem. Termín vám bude rezervován  po dobu 30 dnů. Pokud do té doby neobdržíme podepsanou smlouvu, termín bude uvolněn pro další zájemce.
 • Přehled zamluvených termínů najdete objednávkovém kalendáři.