Přírodovědný kroužek - NETOPÝŘI

Jsme přírodovědný oddíl při Naučném středisku ekologické výchovy Kladno-Čabárna o.p.s., zabývající se ochranou přírody a ekologickou výchovou. Učíme se o přírodě, pomáháme jí, děláme soutěže, akce pro veřejnost, jezdíme na výlety, na víkendové pobyty a jednou ročně na tábor. Netopýři kroužek je pro děti od 10ti do 15ti let a scházíme se v budově CEV Kladno-Čabárna každý pátek od 15h do 17h.

Více informací na www.netopyri-cabarna.cz