Farmářský kroužek

Farmářský kroužek pro děti od 1. do 8. třídy probíhá každou středu od 15 do 17 hodin.

Kroužek zaměřený na poznávání domácích zvířat, jejich potřeb i užitku pro který jsou chována. V areálu zookoutku jsou připravena zvířátka, která se do naší činnosti zapojí: kozy, ovce, koník, jalovička, slepice, husy, králíci, prasátka, ale i včely. Nevynecháme ani ostatní druhy, které s námi většinou sdílí obydlí jako psi, kočky, morčata i exotické ptactvo a plazi. Připomeneme si i něco z hospodářských dovedností při zpracování vlny, mléka, medu, vosku i při práci na zahradě a sklizni ovoce a zeleniny.  

Naší snahou i cílem je prohlubovat v  mladé generaci zájem o zemědělství a rozmanitost přírody, úctu ke všem formám života a posilovat vědomí nepostradatelnosti vazeb mezi organismy a životním prostředím. V neposlední řadě také získat vědomosti o vzniku a náročnosti výroby základních surovin a potravin, jejich významu pro člověka a způsobech jejich hospodárné a udržitelné výroby i konzumace.

Oslovuje-li Vás naše myšlenka, nabídněte prosím tuto aktivitu dětem. Podpořte tak činnost, která z nich možná nevychová budoucí vrcholové manažery, ale určitě ovlivní jejich pohled na současný i budoucí svět.

Zájemci prosím kontaktujte přímo lektorku, paní Danu Belušovou na tel: 607 190 631 nebo email: nsev.kladno@seznam.cz.