Nabízíme

Naše středisko nabízí vzdělávací činnost:

  • Půldenní ekologické výukové programy a pobytové programy (školy v přírodě) pro MŠ, ZŠ, SŠ a speciální školy
  • Vzdělávací a osvětové akce pro odbornou i širokou veřejnost a pro rodiče s dětmi
  • Vedeme několik zájmových kroužků pro děti i dospělé
  • Organizujeme různé soutěže pro děti
  • Pronajímáme budovu za účelem seminářů a vzdělávání (ubytování pro školy i pro odbornou veřejnost)

Dále nabízíme odbornou činnost:

  • Biologické průzkumy (monitorování výskytu chráněných živočichů)
  • Botanické průzkumy
  • Záchranné transfery (zábrany pro žáby u silnic při tahu, přenos raků, přenos škeblí a velevrubů, záchrana pulců ropuchy zelené aj.)
  • Ekologický dozor staveb
  • Rekonstrukce a údržba naučných stezek
 

Budovu nepronajímáme pro soukromé a firemní oslavy!