Kladenské medvědice

Krmení kladenských medvědic pro veřejnost je na zimní období ukončeno, bude pokračovat opět od května 2020. 
 
 
Ekocentrum společně se záchrannou stanicí AVES 
mají na starosti kladenské medvědice, které bydlí ve výběhu zahrady Kladenského zámku. 
Jmenují se Marta a Míša.
 
          

OTÁZKY A ODPOVĚDI KOLEM KLADENSKÝCH MEDVĚDIC

 

Proč nemůžeme vidět obě medvědice spolu ve výběhu?

Medvěd je v podstatě samotářské zvíře. Pohromadě žijí jen samice s mláďaty, zřídka i mladí medvědi. Pokud ovšem mláďata nemají možnost od rodičů včas odejít, často nastává v určitém věku snaha mladšího medvěda převzít vůdčí roli a dochází k potyčkám. Toto se stalo i u Míši (dcera, nar. 1997) a Marty (matka, nar. 1990). V přirozeném prostředí by si každá zabrala své území a nebyl by proto důvod k souboji, v zajetí však tuto možnost nemají. Problém jsme vyřešili tak, že pouštíme jednu medvědici do výběhu na polovinu dne a na druhou polovinu je vystřídáme. Míra snášenlivosti záleží také na věku, pohlaví a povaze jedinců. Proto lze v některých ZOO vidět i dospělé medvědy ve stejném výběhu.

Proč nejsou medvědice ve výběhu?

Každé zvíře v zajetí musí mít kromě jiného i možnost volně dostupného úkrytu. Medvěd je nejaktivnější večer a ráno. Během dne většinu času odpočívá a je pro něj přirozené, že zalézá ke spánku do svého úkrytu. Existují chovatelé, kteří dávají přednost tomu, aby byli medvědi většinu času venku a úkryt jim přes den zavírají. My chceme medvědicím poskytnout maximální pohodu a pelech jim necháváme přístupný po celý den. I tak už jsou omezeny tím, že nemohou společně pobíhat ve výběhu. Pokud zrovna nevidíte medvědice ve výběhu, je to proto, že zřejmě zrovna odpočívají. A že jste sem šli nadarmo? Určitě ne. Zámecká zahrada stojí také za vidění a alespoň jste se pěkně prošli.

Proč někde vidíme medvědy i v zimě a na Kladně ne?

Je to zase otázka postoje ke zvířatům. Pro medvědy a jejich spokojený život je přirozený zimní spánek. Je sice možné úpravou stravy, udržováním tepla v ubikacích a změnou režimu dne udržet medvědy aktivní po celý rok, ale má to své následky. Narušuje se tak přirozený způsob života a jejich životní rytmus. Všeobecné platí, že živočich, který nemůže zimovat, i když je pro něj zimní spánek přirozený, se dožívá kratšího věku. Vše tedy záleží na přístupu a názoru chovatele. My si myslíme, že pokud je pro medvěda zimní spánek přirozený, mělo by mu být zimování umožněno.

 

VÝSKYT MEDVĚDA HNĚDÉHO V EVROPĚ

 

Již před několika sty roky byly stavy medvědů v západní a střední Evropě silně sníženy a v řadě oblastí byl medvěd zcela vyhuben. V Čechách byl poslední medvěd zastřelen na Šumavě v roce 1864 a na Moravě roku 1893. Díky ochraně medvědů na Slovensku se koncem 20. století začali opět objevovat v lesnaté hraniční oblasti se Slovenskem- v Moravskoslezských Beskydech a v Javorníkách, a stále častěji přechází i do dalších horských území v CHKO Beskydy a dále na západ. Od roku 1973 je zaznamenán jejich každoroční výskyt. V současné době žije na území Beskyd 1 - 5 medvědů hnědých. V mnoha lidech vyvolává možnost potkat v lese medvěda značné obavy. Medvěd se však člověka v podstatě bojí a setkání s ním se vyhýbá, ale musí o jeho přítomnosti vědět včas, pak nepozorovaně uniká. Člověka nepovažuje za svou kořist, napadá jej zpravidla pouze tehdy, cítí-li se ohrožen (medvěd poraněný nebo obklíčený lovci, medvědice s medvíďaty). Nejjistější je setkání s medvědem předcházet a nepohybovat se v horách záměrně v nepřístupném terénu mimo značené cesty. Zachování klidných odlehlých částí horské přírody je nezbytné v zájmu ochrany medvědů i dalších volně žijících živočichů. Ve vztahu k domácím zvířatům, především k ovcím, projevují medvědi sklon lovit hlavně tehdy, jsou-li ovce venku na pastvě bez dozoru. K napadení dochází většinou v létě, nejčastěji v červnu a v září. Velkým lákadlem pro medvědy jsou rovněž úly. Při posuzování škod způsobených medvědy na Slovensku bylo zjištěno, že 85 % je jimi vinna lidská nedbalost. Škody způsobené medvědem hradí stát (podle zákona č. 115/2000 Sb.)