Odborné poradenství

Odborné poradenství v rámci plnění Koncepce EVVO Středočeského kraje

je realizováno s finančním přispěním Středočeského kraje

 

Rádi Vám zodpovíme dotazy týkající se ochrany životního prostředí, udržitelného rozvoje, ekologie a dalších souvisejících oblastí.
Své dotazy můžete zasílat na ekoporadna@nsev-kladno.cz nebo použijte formuláře umístěného níže. Nově nás můžete kontaktovat i na fb

 

Nejčastější dotazy: "Co mám dělat, když..."

 

...jsem svědkem týrání zvířat?
Při nutnosti okamžitého zásahu volejte policii, jinak případ písemně oznamte příslušnému magistrátu, městskému či obecnímu úřadu a Státní veterinární správě.

...najdu poraněného živočicha volně žijících druhů?
Ihned volejte záchrannou stanici pro zraněné živočichy a sdělte jí podrobnosti. Dále se řiďte radami pracovníků záchranné stanice. Na území okresů Kladno, Rakovník a Mělník volejte na tel: 602 336 014.

...hrozí volně žijícím živočichům ze strany člověka bezprostřední nebezpečí?
Hrozí zničení ptačích hnízd či netopýřích kolonií při stavebních úpravách? Padají zvířata do stavebních příkopů? Hynou při vypouštění rybníka či nádrže? - Je-li potřeba nebezpečí odvrátit, ihned volejte Českou inspekci životního prostředí. Je-li potřeba postiženým živočichům pomoci, volejte záchrannou stanici.

...jsem svědkem havárie, při které došlo k úniku nebezpečných látek (ropné látky, chemikálie apod.)?
Volejte hasiče a policii.

...jsem zjistil neobvyklé znečištění vody v řece, přehradě?
Volejte hasiče nebo policii a Českou inspekci životního prostředí.

...vidím někoho umývat automobil ve volné přírodě, zejména v blízkosti rybníků, vodních toků a pod.?
Zapište SPZ, barvu, typ vozidla, datum, hodinu a buď volejte policii nebo jí alespoň tuto skutečnost písemně oznamte.

...někdo vylévá do kanalizace škodlivé látky?
Volejte policii, oznamte tuto skutečnost odboru ŽP magistrátu, městského či obecního úřadu.

Kontaktujte nás