Iniciativa BFB

Dotační oblast: Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“

 

Název projektu:  Navazování mezinárodních kontaktů prostřednictvím účasti na kongresu světové federace včelařských organizací Apimondia 2015.

 

Výše dotace:  502.646,- realizace od 21.8.do 31.12.2015.

 

Apimondia, Jižní Korea 2015 – Světová konference včelařství

 

Aktivita byla realizována v rámci iniciativy financované z prostředků EHP fondů za účelem navazování mezinárodních vztahů. Náplní projektu byla účast na Světovém kongresu včelařství, jehož součástí byly konference, výstava a odborné exkurze.  Členové realizačního týmu ve složení Dana Belušová, RNDr. Václav Švamberk, Radka Ingrová a PaedDr. Ivan Bělohlávek zde absolvovali odborné přednášky, získali konkrétní zahraniční kontakty a relevantní informace na mezinárodní úrovni, pořídili fotodokumentaci a zajistili materiály pro dokumentární film.  Na základě těchto poznatků pak byly zrealizovány semináře v rámci celé ČR a zjištěné poznatky včetně informací o projektu byly předávány účastníkům. O přednášky v rozsahu cca 5 hodin je i přes časový odstup neustálý zájem. Pro rekapitulaci přednášené problematiky byla vytvořena prezentace a následný sborník, který je možné si vyžádat na kontaktech realizátora, stejně jako dokumentární film. 

 

 

Zrealizované semináře Apimondia 2015

 

Datum

Místo

Počet účastníků

2.10.

Rousínov  u Brna

70

4.10.

Znojmo

78

10.10.

Praha 6

59

17.10.

Chlebovice / Frýdek - Místek

85

24.10.

Kozojedy / Plzeň sever

72

9.11.

Praha 2

53

15.11.

CEV Kladno (akce navíc)

65

 

Celkem

482

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ke stažení zde