Návštěvní řád

Ubytování a pobyt

Učitelé, nebo jiná zodpovědná osoba za ubytovanou skupinu, obdrží klíče proti záloze 200,-  Kč. Prosíme vás vždy o kontrolu, zda jsou řádně zavřeny vstupní dveře. Při pohybu po budově používejte vlastní přezůvky, případně naše návleky, které jsou k dispozici u vchodu. Pohybujte se po budově klidně, neběhejte, dbejte na svoji bezpečnost, na schodech se přidržujte zábradlí.Venkovní obuv nenoste na pokoje, ponechejte ji v šatně. Mokré oblečení lze usušit v koupelnách. Sušáky jsou k dispozici v úklidové místnosti za dívčími sprchami. Nebudete-li si vědět rady, obraťte se na pracovníky CEV.Neplýtvejte vodou při používání sprch a WC. Zkontrolujte, zda se nezůstalo svítit na toaletách a sprchách.Nejezte a nepijte v pokojích, k tomuto účelu slouží jídelna. Před zahájením pobytu zkontrolujte případné škody a nahlaste je pracovníkovi CEV. V případě, že se vyskytne jakýkoliv nedostatek či závada, nebojte se je oznámit zaměstnancům střediska, aby bylo možno je co nejrychleji odstranit. Pokud dojde k úmyslnému poškození nábytku a vybavení, budeme nuceni účtovat poplatek za jeho opravu (např. rytí a malování obrázků na zdi, bočnice postelí = 1000,- Kč).Je zakázáno vyndavat z oken sítě proti hmyzu, vylézat na zelené střechy a cokoliv z nich vyhazovat. Pokud se něco takového stane, budou účastníci pobytu vyzváni k úklidu.Manipulovat se žaluziemi a ovládáním topení smí pouze doprovázející pedagog či vedoucí skupiny. Nepoužívejte vlastní elektrická zařízení v ubytovací části CEV (zejména varné konvice, žehličky a jiné zdroje tepla). Udržujte  pořádek, neničte zařízení ani v okolí střediska a respektujte soukromé pozemky v jeho blízkosti. Vedoucí akce po celou dobu pobytu odpovídá za dodržování nočního klidu ve středisku i okolí, odpovídá za kázeň, bezpečnost, a pořádek při programech i mimo ně.

Předčasný odjezd nebo pozdější příjezd na pobyt

V případě předčasného odjezdu ubytovaného z pobytu je potřeba toto nahlásit zaměstnancům střediska. Bude proveden záznam do knihy ubytovaných, aby bylo možné správně vyfakturovat celkovou částku za pobyt. Nenahlásíte-li včas odjezd ubytovaného, bude vám fakturována plná cena. V případě pozdějšího příjezdu účastníka na pobyt, je potřeba toto nahlásit zaměstnancům střediska. Bude proveden zápis do knihy ubytovaných a nahlášena strava od následujícího dne.

Harmonogram dne

Snídaně se podává v jídelně střediska v 8:00 hod., obědy v 12:00 hod. pro ubytované a v 13.00 hod. pro zaměstnance CEV, večeře v 18:00 hod. Po dohodě možné výdejní hodiny upravit. Dopolední program začíná v 9:00 hod. a trvá do 11:30 hod., odpolední program začíná v 14:00 hod. a končí v 15:30 hod.Večerku si určuje doprovázející pedagog sám s ohledem na noční klid od 22:00 hod.Za kázeň a bezpečnost během programu a celého ubytování odpovídá pedagogický dozor.

Alkohol a kouření

V celé budově CEV je zakázáno kouření. Požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek osobám mladším 18-ti let je zakázáno v celém areálu CEV. 

Nouzové situace

V případě úrazu nebo onemocnění vás ošetří v Kladně-Švermově dětská lékařka MUDr. Reiterová – tel. 312 273 059, pro dospělé MUDr. Škodová – tel.: 312 273 217.  Ordinační hodiny jsou na nástěnce v jídelně. V případě problému se zuby musíte využít zubní pohotovost v Kladně – tel.: 312 240 440, 312 606 574.  Nejbližší dětská pohotovostní služba je v Kladenské nemocnici tel.: 312 606 111. V případě požáru dodržujte požární směrnice vyvěšené na nástěnce. Hlavní uzávěr vody je umístěn v kotelně v suterénu. Elektrický rozvaděč se nachází na chodbě před vstupem do ubytovacích prostor a hlavní jistič v rozvodně v suterénu. Žádáme vás, abyste nemanipulovali s žádným z těchto zařízení, kromě život ohrožující situace. V případě neodůvodněného použití nebo poškození vám budou dány k náhradě. Ve všech případech kontaktujte zaměstnance střediska. V případě jakéhokoliv úrazu prosíme o jeho nahlášení zaměstnanci CEV.

Využívání prostor střediska

Pro žáky je k dispozici v době volna jídelna vybavená televizorem. Po dohodě je možno ve večerních hodinách využívat i prostory učebny i s ozvučením, promítáním, PC a magnetickou tabulí. Je zakázáno měnit nastavení dataprojektoru a připojovat jiné vlastní elektrospotřebiče bez předchozí dohody s pracovníky CEV. Po skončení užívání učebny ji uveďte do původního stavu (srovnejte polštářky, utřete stoly, smažte magnetickou tabuli a posbírejte odpadky na zemi). Po domluvě s pracovníky CEV lze zapůjčit na večer pingpongový stůl s vybavením nebo stolní fotbálek. Prosíme vás o respektování zákazu vstupu do suterénu, do kanceláří, do kuchyně a za pult v jídelně. Jakékoliv návštěvy neubytovaných osob hlaste prosím správci nebo jiným zaměstnancům NSEV.  Po celou dobu vašeho pobytu v CEV platí, že ve spodní části budovy (jídelna nebo učebna) probíhají i jiné programy či aktivity (kroužky). Lektoři si tímto vyhrazují právo rozhodnout o tom, ve které místnosti bude probíhat konkrétní program.

Úklid

Úklid pokojů se provádí vždy po odjezdu skupiny, úklid střediska probíhá průběžně. V den vašeho odjezdu vás prosíme o vyklizení pokojů do 9:00 hod., povlečení i prostěradla (bez ochranné podložky) svlečte a nechejte na pokoji. Pořádek v pokojích během vašeho pobytu záleží pouze na vás. V případě nutnosti jsou k dispozici smeták, lopatka a kbelík s hadrem v úklidové místnosti za dívčími sprchami. Další pomůcky vám správce rád zapůjčí. Odpadkové koše vyndejte z pokojů na chodbu před začátkem dopoledního programu, potřebujete-li ho vynést a oznamte to někomu ze zaměstnanců. Před odjezdem prosím projděte i okolí střediska, zda tam nezůstali vaše věci a odpadky.

Třídění odpadů

Prosíme vás o důsledné třídění odpadů dle popisu košů, v případě nejasností vám poradí kdokoliv ze zaměstnanců střediska. 

Kontakty

adresa:          Centrum ekologické výchovy Kladno

           Naučné středisko ekologické výchovy Kladno-Čabárna o.p.s.

           Brandýsek 220

           273 41 Brandýsek

e-mail:           info@nsev-kladno.cz

telefon.:          ředitel: Petr Starý - 602 336 014

                       EVP, pobyty: Luděk Hora - 605 074 610

                       projektová manažerka, včelařství: Dana Belušová 607 190 631

 

Návštěvní řád je ke stažení zde.