Centrum ekologické výchovy

Budovu Centra ekologické výchovy (CEV) vystavělo statutární město Kladno v roce 2009. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem ŽP ČR v rámci Operačního programu ŽP.

Od 1.4.2010 je provozovatelem této budovy Naučné středisko ekologické výchovy Kladno-Čabárna o.p.s., kde nabízí zde své služby. Veškerá nabídka je zaměřena na vdělávání dětí a mládeže v oblasti ekologie, životního prostředí a ochrany přírody. Příležitostně se zde konají také odborné semináře pro dospělé. 

Budova není volně přístupná veřejnosti vyjma předem inzerovaných akcí.

Základní informace o budově


Centrum je řešeno jako nízkoenergetická dřevostavba s využitím obnovitelných izolačních materiálů. Vytápění objektu je zajištěno dvěma kotli na biomasu (dřevěné peletky).  Ventilace je řízena rekuperační jednotkou s výměníkem minimalizujícím tepelné ztráty. Ohřev vody zajišťují solární kolektory, případně je teplá voda dohřívána kombinovaným kotlem na vytápění. Dešťová voda z budovy je jímána do podzemní velkokapacitní nádrže a dále využívána jako užitková např. na toaletách a při zalévání. Odpadní voda je svedena do vlastní biologické čistírny s možností připojení i ostatních staveb z okolí.

Vnitřní prostory budovy


V suterénu se nachází veškeré technické zázemí, skladové prostory, kuchyně a byt správce. V přízemí je šatna, vstupní hala, učebna s přímým vstupem na terasu, jídelna s výdejnou jídel, studovna s knihovnou, kanceláře pro zaměstnance a dvoulůžkový pokoj s vlastním sociálním příslušenstvím pro osoby se sníženou pohyblivostí. V patře je sedm ubytovacích pokojů s kapacitou 30 osob a společným sociálním zázemím, jeden apartmán pro tři pedagogy a koutek pro společenské hry. Z chodby i nádvoří je přístup do ozeleněných střešních prostor, řešených jako odpočinková a vyhlídková terasa.

Základní technické údaje objektu

 

obestavěný prostor ...................... 4935 m3

zastavěná plocha .........................  491 m2

užitná plocha ................................  949 m2

Technické zařízení budovy

 

Vytápění

Zdroj tepla pro vytápění a ohřev TUV - dva kotle pro spalování dřevěných pelet o výkonu 15 a 25 kW. každý kotel má samostatný okruh. Kotel s výkonem 25 kW by měl pokrýt kompletní potřebu tepla pro celý objekt. Peletky jsou do kotlů dopravovány automaticky pneumatickým dopravníkem. Systém je kombinován s teplovodním vytápěním v podlaze i stěnách objektu.

Větrání objektu - VZT

V objektu je řízené větrání s rekuperací. Zajišťují ho dvě centrální jednotky s rekuperačními ýměníky a cirkulací. První obsluhuje společné prostory, druhá pracuje odděleně pro potřeby ubytovacích prostor.

Solární panely (fotovoltaika)

Solární soustava je určena pro přípravu TUV. Je zapojena do dvou okruhů, primární okruh je zapojen do výměníků tepla pro přípravu teplé vody. Sekundární okruh je zapojen do dvou nárazových akumulačních zásobníků teplé vody, každý o objemu 1000 l. Fotovoltaický panel slouží pro pohon oběhových čerpadel vlastních okruhů systému solárních panelů.

Využití dešťových vod

Budova je doplněna automatizovaným systémem využití dešťové vody pro splachování WC a zálivku zeleně.