Centrum ekologické výchovy

Budovu Centra ekologické výchovy (CEV) vystavělo statutární město Kladno v roce 2009. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem ŽP ČR v rámci Operačního programu ŽP. Od 1. 4. 2010 je provozovatelem této budovy Naučné středisko ekologické výchovy Kladno-Čabárna o.p.s., kde nabízí zde své služby. Veškerá nabídka je zaměřena na vdělávání dětí a mládeže v oblasti ekologie, životního prostředí a ochrany přírody. Příležitostně se zde konají také odborné semináře pro dospělé. 

Budova není volně přístupná veřejnosti vyjma předem inzerovaných akcí.

Základní informace o budově

 

Nakládání s odpady

Průběžně se snažíme o předcházení vzniku odpadu, zejména nepořizováním zbytečných obalů, omezením výrobků na jedno použití a snižováním spotřeby papíru (omezení papírových výstupů, oboustranný tisk).  Vzniklé odpady třídíme a předáváme k dalšímu využití a recyklaci, čímž minimalizujeme směsný komunální odpad.  Odpad třídíme na druhy: sklo, plasty, nápojový karton, papír, papírový karton, bioodpad zkrmitelný hospodářským zvířatům, bioodpad pro vermikomposter, bioodpad pro zahradní kompostování, kovový odpad železný, hliník a ostatní kovy, nebezpečný odpad – baterie, tonery, nátěrové hmoty, zářivky a elektroodpad ostatní. 

Hygiena a úklid

Dětské zařízení podléhá nejpřísnějším hygienickým předpisům, a tak se snažíme najít rozumný kompromis, abychom tyto předpisy splnili, ale zároveň uklízeli co nejohleduplněji k životnímu prostředí.  Nepoužíváme úklidové prostředky s chlórem a na bázi agresivních kyselin a louhů, které jsou sice účinné, ale mají i spoustu negativních účinků na naše zdraví a likvidují bakterie v naší biologické čističce odpadních vod. Kde je to tedy možné, uklízíme a čistíme hlavně mechanicky nebo používáme čisticí prostředky na principu octa, sody či kyseliny citronové. Na mytí rukou používáme mýdla ze zásobníků s dávkovačem, na utírání látkové ručníky, které pravidelně vyměňujeme, nebo papírové ručníky z recyklovaného papíru. Rovněž upřednostňujeme recyklovaný nebělený toaletní papír.

Úspora energie

Sídlíme v budově vystavěné jako nízkoenergetický dům, který již z tohoto principu nabízí více úsporných opatření. Přesto se snažíme i v každodenním provozu energií dále šetřit.

Elektřina

Dodavatele elektřiny neovlivníme, protože sídlíme v budově, která je v majetku města Kladna. Elektrická energie má tak společného dodavatele. Snažíme se však snižovat její spotřebu.  Dbáme, aby se zbytečně nesvítilo, a snažíme se k tomu vést i naše návštěvníky.  Používáme úsporné zářivky nebo ledková světla. Kancelářské elektrospotřebiče (počítače, tiskárny a kopírky) ponecháváme ve stand-by režimu, kdy stále odebírají určité množství energie, pouze nezbytnou dobu.

Vytápění

Ekocentrum vytápíme pomocí kotlů na dřevěné pelety, jejichž spotřebu sledujeme. Celý systém je pravidelně kontrolován.

Sad a zahrada

Chovat se šetrně k přírodě, se snažíme i hospodařením v sadu. Zřídili jsme malou zahrádku, s kterou se ucházíme o statut „Živá zahrada“. Ve včelařském koutku se řídíme zásadami ekologicky šetrného chovu. Část sadu je určena pro aktivity dětí a návštěvníky. V části sadu, kde sekáme trávu jako krmivo pro zvířata v záchranné stanici se snažíme dodržovat správné zásady kosení ohleduplného k živočichů.

Hospodaření s vodou

Do České republiky žádná voda nepřitéká, máme tu jen tu, která naprší, a tak bychom s ní měli šetřit. Největší úspory vody v ekocentru spočívají v zachytávání dešťové vody ze všech střech budovy do podzemní nádrže. Ta je pak využívána při splachování toalet i na zalévání v naší zahrádce.  Dešťovou vodu z drobných staveb uchováváme v několika sudech, které před zimou vyléváme k dřevinám na travnatý pozemek a ne do kanalizace. Celý systém nepomáhá jen k úspoře pitné vody, ale i k udržení vody v krajině. Za tímto účelem bylo v sadu vybudováno jezírko, které slouží i jako napajedlo volně žijícím živočichům a ukázku samočistících schopností vodomilné flóry.

Budova je napojena na malou biologickou čističku odpadních vod, která dokáže odbourat biologické znečištění, ale ne většinu chemikálií (fosfáty, mikroplasty, vůně z aviváží, či šampónů).  Našim cílem je minimalizovat množství těchto chemikálií přicházejících do systému používáním šetrnějších prostředků.

Stravování

Interaktivní prvky

Všechny interaktivní prvky v areálu ZS Aves, v okolí i uvnitř budovy CEV zakoupené od firmy Lesní svět mají certifikaci PEFC, která potvrzuje, že daný les respektuje zásady trvale udržitelného hospodářství. Dbá se na zachování biodiverzity a regeneračních schopností lesa. Zároveň se posilují všechny funkce lesa ve prospěch životního prostředí člověka.

Vybavení budovy

V suterénu se nachází veškeré technické zázemí, skladové prostory, kuchyně a byt správce. V přízemí je šatna, vstupní hala, učebna s přímým vstupem na terasu, jídelna s výdejnou jídel, studovna s knihovnou, kanceláře pro zaměstnance a dvoulůžkový pokoj s vlastním sociálním příslušenstvím pro osoby se sníženou pohyblivostí. V patře je sedm ubytovacích pokojů s kapacitou 30 osob a společným sociálním zázemím, jeden apartmán pro tři pedagogy a koutek pro společenské hry. Z chodby i nádvoří je přístup do ozeleněných střešních prostor, řešených jako odpočinková a vyhlídková terasa.

Základní technické údaje objektu

obestavěný prostor ...................... 4935 m3

zastavěná plocha .........................  491 m2

užitná plocha ................................  949 m2