Aktuality

Život bez obalů

02.05.2019 17:00
Zveme Vás do projektu "Život bez obalů" více o projektu naleznete na samostatných webových stránkách nebo na FB.   "Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP."  

Přírodní učebna v permakulturním stylu

06.06.2019 15:20
O září 2018 do konce roku 2019 probíhá realizace Přírodní učebny v permakulturním stylu. Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Celkové způsobilé výdaje:  587 000 Kč Výše příspěvku SFŽP ČR:     498 950 Kč (85%) Výše příspěvku žadatele:      88 050 Kč  

Zájmové kroužky

10.06.2019 12:00
Přijímáme nové členy do přírodovědných kroužků na šk. rok 2019/2020. Více info ZDE Nebo na tel. č. : 312 245 333

Výukové programy

25.06.2019 06:00
Termíny dopoledních programů na skolní rok 2019/2020 jsou již plně obsazeny.