NSEV KLADNO - ČABÁRNA, o.p.s.

Přírodní i historické zajímavosti Kladna

Přichystali jsme pro Vás na celý květen (1. až 30. 5. 2021) stezku plnou úkolů, kterou lze projít zcela samostatně. Tímto způsobem Vám chceme přiblížit Kladno známé i neznámé, procvičit Vaše znalosti a motivovat Vás k výletům v nejbližším okolí.

Po Kladně se nachází 9 stanovišť (viz mapy a seznam stanovišť se souřadnicemi níže), která jsou určitým způsobem zajímavá či významná. Na každém stanovišti naleznete informační ceduli, která obsahuje:

  • popis, čím je toto místo zajímavé
  • soutěžní otázky pro mladší děti (do 10 let) i starší děti (nad 10 let včetně) – případně i pro dospělé
  • tip na další zajímavost v okolí

Pro zapsání svých odpovědí použijte hrací kartu, kterou si lze stáhnout v odkazu vedle (případně stačí čistý papír, kde bude uvedeno jméno, příjmení a věk soutěžícího, kontakt na Vás a čísla otázek + odpovědi) nebo si ji ve všední dny můžete vyzvednout v budově ekocentra na Čabárně, a to vždy  mezi 8. a 15. hodinou.

Seznam stanovišť + souřadnice

 50.1609386N, 14.0866428E

50.1618667N, 14.0997011E

50.1363136N, 14.0657431E

50.1362625N, 14.0715108E

50.1360528N, 14.0933869E

50.1388028N, 14.1082256E

50.1432247N, 14.0975819E

50.1639336N, 14.1604422E

50.1789403N, 14.1392567E

Vyplněnou hrací kartu vhoďte do schránky našeho ekocentra nebo ji oskenovanou zašlete na e-mail: info@nsev-kladno.cz.

Zaslané hrací karty budou slosovány a výherci následně obdrží drobné odměny (podmínkou pro slosování je alespoň 6 správných odpovědí a odevzdání vyplněné hrací karty nejpozději do 5. 6. 2021). 

Stanoviště můžete navštěvovat na přeskáčku kdykoli v daném časovém rozmezí a hrací kartu lze vyplňovat i zpětně z domova.


V případě, že naleznete ceduli poškozenou, informujte nás o tom telefonicky (312 245 333) nebo zasláním e-mailu.